Diana Takacsova

Najprv som človek, až potom fotografka

Moja fotografia v prvom rade reflektuje moje videnie. Najprv musí byť prístupná pre mňa. Až potom sú diváci. Záleží mi nielen na vizuálnej stránke, ale aj na tom, aby fotka mala obsah.

Rozhovor / Jana Gombiková

Laco Maďar

Realita je pre mňa priestor,
v ktorom ustavične kmitajú atómy

Ak zaostríme objektív smerom dovnútra, zistíme, ako je všetko v ustavičnom pohybe. Všetko ustavične vibruje, kmitá, vrátane nás. Sme klbko kmitajúcich atómov v časopriestore rútiacom sa naprieč vesmírom.

Rozhovor / Jana Rajcová M. A.

Miro Miklas

Kumšt je nafotiť portrét vonku tak, aby vyzeral ako z ateliéru

Aj to pozadie musí mať cveng. Ako keď kameraman točí film. Aj svetlo musí hrať, aj pozadie. Fotka musí mať sama osebe vlastný príbeh. Nemala by potrebovať na dovysvetlenie sériu ďalších.

Rozhovor / Daniela Németh

Gabriela Teplická

To podstatné je vo vnútri každého fotografa

Každý z nás má neustále pochybnosti. Ja nie som výnimkou. Už pri fotení musím cítiť, že to je tá fotografia. To sa nedá oklamať, buď to tam je, alebo nie. Nedá sa to oklamať časom, postprocesom, rámom a ani „obkecávaním“. Ak do toho nejdem naplno, radšej odložím fotoaparát.

Rozhovor / Jana Rajcová M. A.

Daniel Harvan

Stále sa len učíme vážiť si minulosť, pomáha nám v tom aj fotografia

Fotografia má úžasnú schopnosť, že dokáže zaujať a otvoriť dvere do témy. Dívate sa na ňu a zakaždým vám niečo napadá, niekam vás to vedie, otvára vám to otázky.

Rozhovor / Dávid Gabera

Zuzana Gogová

Záujem je pre mňa silnejším impulzom ako strach

Zuzana Gogová (1990) je dokumentárna fotografka a fotoreportérka. Počas štúdia environmentálnych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne (2015) uskutočnila niekoľko terénnych výskumov, čo ju priblížilo k dokumentárnej fotografii a spôsobu, akým pracuje. Zaujímajú ju témy spájajúce osobnú skúsenosť tých, ktorých fotografuje, s väčším spektrom spoločenských zmien, ktorým čelia v priestore a čase. Od roku 2019 zachytáva aktuálne témy ako fotoreportérka pre Getty Images, Anadolu Agency (2023) a sporadicky prispieva aj vlastnými reportážami do médií, ako napríklad Fair Plant, Aktuality.sk, Geo, Lidé a Země.

Rozhovor / Jana Rajcová, M. A.

Matej Hakár

Nie som experimentálny, hravý chlapec, ktorý prekvapuje a šokuje. Som skôr tradičný fotograf

Matej Hakár (1982) sa systematicky venuje fotografiovaniu architektúry. Spolupracuje s klientmi a vydavateľmi na rôznych komerčných aj voľných autorských projektoch, ktorých témou sú nové architektonické realizácie, kultúrne dedičstvo, ale aj ľudské zásahy v krajine.

Rozhovor / Daniela Németh

Andrea Kalinová

Nie som vážny typ. Baví ma hľadať kontrasty

Andrea Kalinová sa vo svojej tvorbe zaoberá presahom medzi umením a aktivizmom s dôrazom na architektúru 20. storočia a jej zachovávanie. Okrem fotografie sa venuje aj site specific inštaláciám a filmu, je spoluautorkou niekoľkých publikácií o architektúre. Je členkou Správnej rady Spoločnosti Jaromíra Krejcara, ktorá sa usiluje o záchranu národnej kultúrnej pamiatky Machnáč.

Rozhovor / Jana Gombiková

Zuzana Pustaiová

Nosenie masiek môže ovplyvniť človeka až tak, že v konečnom dôsledku ani nevie, kým vlastne je

Zuzana Pustaiová (1990) sa narodila v Leviciach. Štúdium absolvovala pod vedením Silvie Saparovej na Katedre fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Doktorandské štúdium obhájila v januári minulého roku (2022) u Jany Hojstričovej. Jej tvorbe dominuje širokospektrálny záujem o sociálne stereotypy a ich vplyv na správanie jedinca, pričom sa pomocou rekvizít a fotografických koláží snaží udržať istú dávku humoru a irónie.

Rozhovor / Patrik Krajčovič

Marek Pupák

Otec mi hovorieval, aby som sa na svet vždy poriadne pozeral

Marek Pupák (1987) je dokumentárny fotograf žijúci v Považskej Bystrici, odkiaľ aj pochádza. Absolvoval Akadémiu umení v Banskej Bystrici (2016), odbor filmová dokumentárna tvorba. Medzi jeho najznámejšie projekty aktuálne patrí časozberný fotografický dokument Blue Grandma (od 2020), v ktorom autor autenticky zaznamenáva vzájomný vzťah medzi ním a jeho babkou. Táto otvorená séria, prezentovaná na sociálnej sieti Instagram, získala veľkú obľubu širokej verejnosti a aktuálne má cez 27 000 sledovateľov.

Rozhovor / Laura Belišová (rod. Štrompachová)

Tomáš Thurzo

Vo fotke som minimalista

Tomáš Thurzo je módny fotograf pôsobiaci na Slovensku a v Česku. K samotnej fotografii sa dostal cez povolanie grafického dizajnéra až v roku 2013, no za jeho pomerne krátke pôsobenie si môže do svojho portfólia zapísať viacero významných projektov a spoluprác. Vo svojej tvorbe kombinuje nadobudnuté technické znalosti s hravou kompozíciou a emóciou.

Rozhovor / Jana Gombiková

Gabriel Kuchta

Dokument je nekonečný príbeh

Teší ma, že vďaka fotografii sledujem dôležité udalosti z prvého radu. Veľmi si to vážim. Mám vďaka fotografii možnosť veľa zažiť, vidieť, naučiť sa a dokonca aj zistiť nové veci o sebe samom.

Rozhovor / Jana Rajcová, M.A.

Branislav Štěpánek

Nech radšej fotia tí, čo majú reálny talent

Branislav Štěpánek (1974) je absolventom Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opave (2018), Česká republika. V minulosti pôsobil ako kurátor festivalu Mesiac fotografie v Bratislave a šéfredaktor časopisu Fotonoviny. Kritické eseje a rozhovory s výtvarnými umelcami publikoval v periodikách Flash Art, Profil, Jazdec, Vlna a ďalších. Je autorom publikácie Stredoeurópsky dom fotografie (2018), mapujúcej tridsaťročnú históriu Stredoeurópskeho domu fotografie v Bratislave s prihliadnutím na nezávislú fotografickú kultúru v období od 80. rokov 20. storočia, ktorá založeniu inštitúcie predchádzala. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý kurátor, publicista a kritik súčasnej fotografie. Žije a pracuje v Bratislave.

Rozhovor / Jana Gombiková

Judita Csáderová

Trafiť sa do konečnej predstavy nie je vždy jednoduché

Judita Csáderová (1948) patrí k najvýznamnejším predstaviteľkám slovenskej fotografie. Jej vzťah k výtvarnému umeniu a najmä k surrealizmu a abstrakcii počas štúdií na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1963 – 1967) a na pražskej FAMU (1968 – 1974) predurčili autorkine ďalšie smerovanie, v ktorom je všadeprítomný záujem o experiment. Jadro jej práce tvorí inscenovaná fotografia, autoportrét či v neskoršej tvorbe veľkoplošné fotogramy.

Rozhovor / Michaela Bosáková

Petra Bošanská

Z mojich modeliek nikdy neťahám sexualitu, slabosť či vulgárnosť

Kedysi som veľmi chcela fotiť módu a dlho som si myslela, že práve toto je oblasť, ktorej sa budem venovať do konca svojej kariéry. Potom som zistila, že to tak nie je. Jediná reakcia, ktorú môžem vo svojom biznise urobiť v reakcii na svet a spoločnosť ja, je prosba o lokálnosť, ekológiu. Niekoľko rokov pracujem pre OZ Červený nos a snažím sa zapájať do projektov pre neziskové organizácie. V rámci štúdia Josei tiež hľadáme projekty, do ktorých sa zapájame. To mi dáva veľký zmysel. Mojou fotografiou a prácou tak môžem pomôcť iným.

Rozhovor / Daniela Németh

Jakub Gulyás

Územie módnej fotografie sa stále rozširuje

Jakub Gulyás (1980) je slovenský módny fotograf pôsobiaci v Bratislave. Začiatky jeho kariéry sa spájajú s lokálnymi módnymi návrhármi a návrhárkami. To predurčilo jeho záujem o módnu fotografiu: práve v tejto oblasti sa stal výrazným pojmom.

Rozhovor / Zuzana Fajta

Matej Kalina

Musel som sa naučiť pracovať koncepčne, dennikársky novinár to nevie

Chcem, aby si ľudia pri pohľade na moje fotografie vytvorili vlastný názor, nič nevnucujem. Aj ja sa tými výjazdami veľa učím. Hovorím si, že čokoľvek fotím, či reportáž alebo aj ten šoubiznis, musím si z toho fotenia odniesť niečo, čo ma obohatí. Popri tom, ako sa pozerám cez objektív a fotím, snažím sa veľa počúvať.

Rozhovor / Daniela Németh

Jena Šimková

Fotoaparát je pre mňa nástroj na sebavyjadrenie

Pochádza z Bratislavy (1954), fotografii sa venuje od 14 rokov. Je absolventkou Strednej školy umeleckého priemyslu, odbor fotografie (1969 - 1973), a Filmovej a televíznej fakulty FAMU v Prahe (1973 - 1978). Venuje sa módnej, reklamnej a portrétnej fotografii. Jej fotografie sa objavili na titulkách slovenských ženských a módnych časopisov stovky krát. Svoju umeleckú tvorbu prezentuje na výstavách doma aj v zahraničí. Je členkou Slovenskej výtvarnej únie. Spolupracuje so slovenskými módnymi návrhármi a ako jediná na Slovensku mapuje vývoj slovenskej módy.

Rozhovor / Jana Rajcová, M.A.

Peter Lančarič

Často fotografujem ľudí, ktorí majú za sebou veľké príbehy a pritom by si povedal, že sú to takí bežní nepovšimnutí ľudia — „človek milión“

Fotografiami sa snaží reflektovať problematiku života ľudí žijúcich na vidieku, ale tak isto dokumentuje dianie undergroundových komunít na Slovensku. Druhou rovinou jeho práce je zaznamenávanie svojho prežívania prítomnosti formou fotografického denníka a autoportrétov.

Rozhovor / Patrik Krajčovič

Ester Šabíková

Mojou túžbou sa stalo vytvoriť priestor na vznik obrazu, ktorý bude demonštrovať hlboké prerastenie s prírodou

Ester Šabíková (1994) je absolventkou Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2020). Jej fotografie boli v roku 2020 zaradené do knižnej publikácie Fresh Eyes o 100 európskych vychádzajúcich talentoch fotografie. Už počas štúdia sa v jej tvorbe objavila práca s krehkosťou existencie, plynutím času a jeho zbieraním.

Rozhovor / Patrik Krajčovič

Gréta Čandová

Hľadám návrat k jednoduchosti a podstate. K tomu, čo nás spája

Gréta Čandová (1991) študovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a v rámci študijného pobytu aj na Varšavskej Univerzite. Pracovala ako sprievodkyňa v Centre polárnej žiary na Islande, vypomáhala ako dobrovoľníčka v Nepále pri stavbe školy a v rodných Košiciach sa venovala práci s rodinami bez domova a prístupu sociálneho bývania Housing First.

Rozhovor / Dávid Gabera

Tono Stano

Oveľa nebezpečnejšie je žiť v bezpečí

Tono Stano (1960, Zlaté Moravce), jeden z najvýznamnejších súčasných slovenských fotografov, študoval na bratislavskej ŠUP-ke, neskôr pokračoval na FAMU v Prahe (1986). V českej metropole dodnes žije a tvorí. Už počas štúdia na FAMU sa stal výraznou postavou tzv. Slovenskej novej vlny.

Rozhovor / Jana Rajcová, M.A.

Soňa Maletz

Páči sa mi byť iba pozorovateľkou

Soňa Maletz (1992) je režisérka a dokumentárna fotografka. Pražskú FAMU ukončila stredometrážnym filmom Varga (2017) o hudobníkovi Mariánov Vargovi. Momentálne sa venuje nakrúcaniu dokumentárneho cyklu Fotka je mŕtva pre RTVS a tvorbe videoklipov.

Rozhovor / Jana Gombiková

Matúš Zajac

Chcem sa pozorovateľa hlboko dotknúť, aby o tom premýšľal

Matúš Zajac (1971) fotograf, pedagóg, kurátor. Fotografiu začal študovať na pražskej FAMU (1996 ), neskôr sa vrátil na Slovensko a umelecké vzdelanie získal na VŠVU v Bratislave (2003). Jeho dlhodobým učiteľom a priateľom bol od roku 1989 Tibor Huszár, u ktorého pracoval ako asistent. Vo svojej tvorbe vedome prepája sociálny dokument s výtvarnými prvkami. Je známy svojimi dlhodobými sociálno-spoločenskými projektami, v ktorých skúma rôzne subkultúry. Svojím expresívnym zobrazovacím jazykom pozorovateľovi umožňuje preniknúť do vnútra fotografovaných subjektov. Okrem dokumentu sa venuje aj reportáži, portrétu či reklame.

Rozhovor / Jana Rajcová, M.A.

Kvet Nguyen

Dôležitý je prvý moment s divákom

Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi) (1995) absolvovala v roku 2021 magisterské štúdium fotografie na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave. Je laureátkou ceny Nadácie Tatra Banka 2021 v kategórii Mladý tvorca. Jej bakalárska práca Tu sa môžu miešať jablká s hruškami (2019 - 2020) bola ocenená druhým miestom na Svetovom bienále študentskej fotografie v roku 2019.

Rozhovor / Zuzana Fajta

Dávid Suchár

Zaujíma ma, prečo sú skejteri takí, akí sú

Dávid Suchár (1981) je skejter, fotograf a filmár. S fotografiou začínal v mladom veku, keď zachytával partiu kamarátov-skejterov na prešovskom sídlisku, kde vyrastal. Dnes fotografuje skejterské komunity v New Yorku či Berlíne a od roku 2017 pravidelne aj dievčenské skejtové zoskupenie v Jeruzaleme, ktoré tvoria členky rozličných náboženstiev. Jeho krátky dokumentárny film Unfinished Stories (2014), v ktorom zaznamenal skejtbordovú komunitu na vidieku východného Slovenska, sa objavil na viacerých filmových festivaloch.

Rozhovor / Dávid Gabera

Tomáš Pospěch

Fotiť v českých dedinách bola nuda, vždy nás viac lákalo chodiť na Slovensko, hovorí český teoretik a fotograf

Historik umenia a fotograf Tomáš Pospěch je známy tým, že sa vo svojich dokumentárnych projektoch dlhodobo zaoberá fenoménom „českosti“ a mapuje stereotypy v českej spoločnosti. Jeho fotografické začiatky sú však spojené so severovýchodným Slovenskom, kde v 90. rokoch dokumentoval rusínske obce.

Rozhovor / Dávid Gabera

Juraj Mravec

Nemyslím si, že poslaním dokumentu je meniť svet

Juraj Mravec mladší (1987) je absolventom Ateliéru kameramanskej tvorby a fotografie (2013) na VŠMU v Bratislave. Venuje sa fotografii, ale aj kamere a réžii. V rokoch 2014 a 2015 získal 2. miesto na súťaži Czech Press Photo v kategórii reportáž za svoje série z Ukrajiny. Jeho režijným debutom sa stal film Mir vam (2016) o živote ľudí naprieč vojnovou líniou na Donbase.

Rozhovor / Piotr Gaska

Viki Kollerová

Dobrá fotografia je taká, ktorá ma presahuje

Viki Kollerová (1984) vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2008). Vo svojej fotografickej tvorbe sa od začiatku venuje predovšetkým autoportrétu. Jej prvá samostatná výstava s názvom Na vlastných povrázkoch (2012) skúma limity vnútorného priestoru a hľadá únikové cesty.

Rozhovor / Jana Gombiková

Robert Vano

Skoro všetko mi vyšlo, pretože som nič neplánoval

Významný slovenský fotograf s americkým občianstvom. Narodil sa v Nových Zámkoch maďarským rodičom. Po maturite v roku 1967 namiesto toho, aby nastúpil na vojnu, emigroval zo socialistického Československa.

Rozhovor / Jana Rajcová, M.A.

Načítava sa...Loading...
A to je všetko...
Zobraz viac