Karol Matkuliak

Stratený / Nájdený

Je ako surový zemiak, ktorý keď sa uvarí, posolí a omasluje, stane sa z neho dobrota.

Kurátorský text / Veronika Marek Markovičová

Ema Lančaričová, Veronika Šmírová

Univerzum technických obrazov

Náš svet sa od základov zdigitalizoval a hlavnú rolu získala okrem iného kamera/fotoaparát, ktoré stáli na počiatku tejto zmeny a sú hlavným sprostredkovateľom obrazu v súčasnosti. Kamera sa stáva ústredným motívom diel Emy Lančaričovej, ktorá vo výstave prevracia pozície pozorovateľa a pozorovaného objektu.

Kurátorský text / Dominika Chrzanová

Jana Gombiková

Porucha

Človek je citlivá, mimoriadne krehká bytosť, a v skutočnosti vieme viac o vesmíre ako o vlastnom duševnom zdraví.

Kurátorský text / Piotr Gąska

Matej Hakár, Lenka Lindák Lukačovičová

(O) miznutí

Premiérová autorská výstava dvojice fotografov v inštalačnom dialógu kontempluje tému verejného a súkromného priestoru vo vzťahu s (ne)prítomnosťou človeka.

Kurátorský text / Adam Macko

Kolektív autorov

Døkument 2020

Výstava Døkument 2020 voľne vychádza z publikácie døkument1 (2019), ktorá je výberom slovenských dokumentárnych projektov za posledných dvadsať rokov. Kľúčovým kritériom pre výber v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa stala v prvom rade tematická spätosť fotografií so Slovenskom.

Kurátorský text / Michaela Hučko Pašteková

Jarmila Uhlíková

Normálna idylka

Písať o  rodine je ako písať o vode. Pulzuje v nás, vyvíjali sme sa v nej, no písať o nej zaváňa zbytočným mudrovaním, z ktorého aj tak nikto nezmúdrie. Ak sa predsa len pokúsim byť stručná a nepatetická, rodina je každodenná drina, multitasking a najvyšší level tréningu trpezlivosti, zmiešaný s tou najčistejšou detskou láskou a nekontrolovateľnou zlosťou.

Kurátorský text / Veronika Marek Markovičová

Kvet Nguyen

Practicing Otherness

„Vo vietnamčine je výraz pre niekoho, kto nám chýba, aj pre niekoho, koho si pamätáme, rovnaký: nhớ."

Kurátorský text / Denisa Tomková

Ján Viazanička

Palma v bezčasí

Pri pohľade na fotografie sa nemožno ubrániť dojmu určitého paradoxu. Autor je dokumentárny fotograf a od takého sa automaticky očakáva, že zobrazí udalosti a veci v lineárnej, naratívnej forme: umelecky zdokumentuje, že sa niekde stal (alebo mohol stať) príbeh, ktorý má svoj začiatok, priebeh a koniec, a v ktorom jednotlivé súčasti na seba významovo nadväzujú.

Kurátorský text / Branislav Štěpánek

Jana Hojstričová

Úložisko.
Expozícia, fotografia, depositum

Pojem úložisko sa v súčasnom svete spája najmä s ukladaním dát najrôznejšieho druhu v digitálnom priestore. Úložisko umožňuje permanentný prístup užívateľov k rôznym informáciám, sprehľadňuje orientáciu v neprebernom počte dát, odbremeňuje od nárastu administratívnej záťaže. Úložisko však možno chápať aj ako širší pojem pre ukladanie rôznorodých predmetov, materiálov, čohokoľvek, čo treba uskladniť, uchovať alebo obhájiť.

Kurátorský text / Bohunka Koklesová