Tatiana Takáčová

Možno to znie trochu zvláštne

Je obraz, ktorý vidíme dekonštrukciou pôvodnej krajiny, alebo je to snaha o jej rekonštrukciu?

kurátorský text / Petra Housková

Babinčák, Gič, Líšková, Mižúr, Oslanec, Rajcová, Teplická, Zajac

INSIDE

Osobný dokument je postavený na vzájomnom spoznávaní sa, dôvere a úcte. Fotografujeme len s plným vedomím súhlasu. Každý z nás sa v procese tvorby musí stať plnohodnotnou súčasťou dokumentovanej komunity. Naším cieľom nie je šokovať, ale pozastaviť uponáhľaný svet diváka a aktívne mu umocniť vnímanie nepoznaného sveta fotografovaných bytostí.

Kurátorský text / Matúš Zajac

Lucia Tallová

Krehkosť karyatídy

Karyatída je dnes univerzálnou metaforou ženy, ktorá sa cíti zaťažená alebo unavená očakávaniami. Tie na ňu kladú spoločnosť, rodina, vzťahy a zložitosť súčasného života.

Kurátorský text / Lucia Gregorová Stach

Boris Németh

Slovakia Im Lovin It

Akí sme? Kam patríme? O čo sa usilujeme?

Kurátorský text / Václav Macek

Kvet Nguyen

Opätovať pohľad

Niečo sme zažili. Isteže, boli sme podnecovaní, ako nahliadnuť. Dokonca sme mohli zatvoriť oči. Neurobili sme toho veľa, to sa vyžaduje až potom. Nastávajú naše reakcie, naše spracovanie, náš zmysel.

Kurátorský text / Stanislav Piatrik

Karol Matkuliak

Stratený / Nájdený

Je ako surový zemiak, ktorý keď sa uvarí, posolí a omasluje, stane sa z neho dobrota.

Kurátorský text / Veronika Marek Markovičová

Ema Lančaričová, Veronika Šmírová

Univerzum technických obrazov

Náš svet sa od základov zdigitalizoval a hlavnú rolu získala okrem iného kamera/fotoaparát, ktoré stáli na počiatku tejto zmeny a sú hlavným sprostredkovateľom obrazu v súčasnosti. Kamera sa stáva ústredným motívom diel Emy Lančaričovej, ktorá vo výstave prevracia pozície pozorovateľa a pozorovaného objektu.

Kurátorský text / Dominika Chrzanová

Jana Gombiková

Porucha

Človek je citlivá, mimoriadne krehká bytosť, a v skutočnosti vieme viac o vesmíre ako o vlastnom duševnom zdraví.

Kurátorský text / Piotr Gąska

Matej Hakár, Lenka Lindák Lukačovičová

(O) miznutí

Premiérová autorská výstava dvojice fotografov v inštalačnom dialógu kontempluje tému verejného a súkromného priestoru vo vzťahu s (ne)prítomnosťou človeka.

Kurátorský text / Adam Macko

Kolektív autorov

Døkument 2020

Výstava Døkument 2020 voľne vychádza z publikácie døkument1 (2019), ktorá je výberom slovenských dokumentárnych projektov za posledných dvadsať rokov. Kľúčovým kritériom pre výber v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa stala v prvom rade tematická spätosť fotografií so Slovenskom.

Kurátorský text / Michaela Hučko Pašteková

Jarmila Uhlíková

Normálna idylka

Písať o  rodine je ako písať o vode. Pulzuje v nás, vyvíjali sme sa v nej, no písať o nej zaváňa zbytočným mudrovaním, z ktorého aj tak nikto nezmúdrie. Ak sa predsa len pokúsim byť stručná a nepatetická, rodina je každodenná drina, multitasking a najvyšší level tréningu trpezlivosti, zmiešaný s tou najčistejšou detskou láskou a nekontrolovateľnou zlosťou.

Kurátorský text / Veronika Marek Markovičová

Kvet Nguyen

Practicing Otherness

„Vo vietnamčine je výraz pre niekoho, kto nám chýba, aj pre niekoho, koho si pamätáme, rovnaký: nhớ."

Kurátorský text / Denisa Tomková

Ján Viazanička

Palma v bezčasí

Pri pohľade na fotografie sa nemožno ubrániť dojmu určitého paradoxu. Autor je dokumentárny fotograf a od takého sa automaticky očakáva, že zobrazí udalosti a veci v lineárnej, naratívnej forme: umelecky zdokumentuje, že sa niekde stal (alebo mohol stať) príbeh, ktorý má svoj začiatok, priebeh a koniec, a v ktorom jednotlivé súčasti na seba významovo nadväzujú.

Kurátorský text / Branislav Štěpánek

Jana Hojstričová

Úložisko.
Expozícia, fotografia, depositum

Pojem úložisko sa v súčasnom svete spája najmä s ukladaním dát najrôznejšieho druhu v digitálnom priestore. Úložisko umožňuje permanentný prístup užívateľov k rôznym informáciám, sprehľadňuje orientáciu v neprebernom počte dát, odbremeňuje od nárastu administratívnej záťaže. Úložisko však možno chápať aj ako širší pojem pre ukladanie rôznorodých predmetov, materiálov, čohokoľvek, čo treba uskladniť, uchovať alebo obhájiť.

Kurátorský text / Bohunka Koklesová