Monika Stacho

Konceptuálne diptychy Ľuba Stacha

Ľubo Stacho, dnes zrelý slovenský fotograf, výtvarník a pedagóg v jednom, začal tvoriť diptychy s konceptuálnym podtextom v druhej polovici 70. rokov, kedy ukončil Stavebnú fakultu SVŠT a začal študovať FAMU v Prahe. Táto štúdia pojednáva o vtedajšom a priamo nasledujúcom čase, ktorý v jeho tvorbe rozpútal záujem o jeho vlastnú diptychovú tvorbu, ktorou sa odvtedy zaoberá viac než 45 rokov, nepretržite až dodnes.

Teoretický text

Piotr Gaska

Prenasledovaní fotografiou (Ako čítať fotografiu)

Fotografia mŕtveho chlapca vyplaveného na breh, obraz golfového ihriska s vysokým plotom, cez ktorý sa snažia preskočiť utečenci, či fotografia dieťaťa, podávaného popod ostnatý drôt na srbsko-maďarskej hranici. To všetko sú symboly takzvanej utečeneckej krízy, ktoré sme videli v tlači alebo na sociálnych sieťach. Napriek tomu akoby tieto fotografie boli neviditeľné.

Teoretický text

Zuzana Lapitková

Motív tela v slovenskej fotografii

V histórii slovenskej fotografie nájdeme rôzne spôsoby nahliadania na ľudské telo. Spomeňme grafické ponímanie ženského aktu Oľgy Bleyovej alebo hru s perspektívou a mierkou človeka Mira Švolíka. Švolík je však len jeden z reprezentantov generácie Slovenskej novej vlny intenzívne pracujúcej s týmto motívom. Významy, ktoré nesie figúra človeka v umení, sú do veľkej miery ovplyvnené dobovým myšlienkovým svetom spoločnosti. Môj výber fotografov a diel sa preto odvíja od aktuálnych spoločenských otázok súvisiacich s ľudským telom.

Teoretický text

Michaela Hučko Pašteková

Rôznorodé hlasy slovenského dokumentu

Teoretický text

Zuzana Pustaiová

Zrkadlo rodiny je zrkadlom spoločnosti

Teoretický text

Fotopondelok       

Hranice dokumentárnej fotografie

Teoretický text