O projekte:

Dokument magazín – archív slovenskej fotografie je online platforma, ktorá si dala za cieľ zmapovať slovenskú fotografiu.

Web prioritne tvorí archív portfólií slovenských fotografov – fotografiek, ako aj prehľad slovenských teoretikov – teoretičiek a kurátorov – kurátoriek, ktorí sa venujú reflexii fotografie. Okrem toho tu nájdete i rozhovory, recenzie, odborné články o slovenskej fotografii, fotoreportáže výstav a kníh. Naším prvoradým cieľom je vytvoriť archív slovenskej fotografie, kde bude mať každý, kto sa o túto tému zaujíma, prístup ku koncentrovanému a abecedne zoradenému archívu slovenských autorov a autoriek. Nejde nám o to, aby sme boli médiom, ktoré informuje o aktuálnom dianí. Radi by sme postupne vytvorili dlhodobo relevantný obsah.

Spolupráca:

Ak sa Vám magazín páči a mali by ste záujem s nami spolupracovať, publikovať Vaše práce, či nás podporiť akoukoľvek inou formou, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese dokumentmagazin@gmail.com. Dokument magazín si vyhradzuje právo editovať, či neuverejniť jednotlivé príspevky.

Kto je za Dokument magazínom:

Šéfredaktor: Ján Viazanička
Zástupkyňa šéfredaktora: Veronika Marek Markovičová

Redaktori a redaktorky: Jana Gombiková, Branislav Štěpánek, Dávid Gabera
Prispievatelia a prispievateľky: Michaela Pašteková, Bohunka Koklesová,
Tomáš Pospěch, Zuzana Lapitková, Jana Močková, Stanislav Piatrik,
Jana Rajcová, Zuzana Fajta

Jazyková korekcia textov: Vanda Kubišová
Grafický návrh webu: Filip Jurkovič
Technické riešenie webu: Igor Rjabinin

Vydáva:

DKMNT o.z., Banská Belá 534
966 15 Banská Belá

IČO: 421 86901, DIČ: 202 291 2231
IBAN: SK83 5600 0000 0051 6725 3002
predseda: Ján Viazanička
kontakt: 0918 867 280
email: dokumentmagazin@gmail.com
ISSN 2729-9325

Periodicita:

Periodicita príspevkov na stránke dokument magazíne je 3 x týždenne.

Partneri:

Podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu. Partnermi projektu sú Fotopondelok, Fotka je mŕtva. Mediálny partner: Fotonoviny.

Dokument magazín je neziskový projekt, financovaný prevažne z verejných zdrojov. Časopis www.dokumentmagazin.sk – archív slovenskej fotografie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom časopisu.

Časopis dokumentmagazin.sk z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom časopisu.