O projekte:

DOKUMENT MAGAZÍN – archív slovenskej fotografie je online platforma, ktorá si dala za cieľ zmapovať slovenskú fotografiu.

Web prioritne tvorí archív portfólií slovenských fotografov – fotografiek, ako aj prehľad slovenských teoretikov – teoretičiek a kurátorov – kurátoriek, ktorí sa venujú reflexii fotografie. Okrem toho tu nájdete i rozhovory, recenzie, odborné články o slovenskej fotografii, fotoreportáže výstav a kníh. Naším prvoradým cieľom je vytvoriť archív slovenskej fotografie, kde bude mať každý, kto sa o túto tému zaujíma, prístup ku koncentrovanému a abecedne zoradenému archívu slovenských autorov a autoriek. Nejde nám o to, aby sme boli médiom, ktoré informuje o aktuálnom dianí. Radi by sme postupne vytvorili dlhodobo relevantný obsah.

Spolupráca:

Ak sa Vám magazín páči a mali by ste záujem s nami spolupracovať, publikovať Vaše práce, či nás podporiť akoukoľvek inou formou, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese dokumentmagazin@gmail.com. Dokument magazín si vyhradzuje právo editovať, či neuverejniť jednotlivé príspevky.

Kto je za Dokument magazínom:

Šéfredaktor: Ján Viazanička
Zástupkyňa šéfredaktora: Veronika Marek Markovičová

Redaktori a redaktorky: Jana Gombiková, Branislav Štěpánek, Dávid Gabera
Prispievatelia a prispievateľky: Jana Močková, Michaela Pašteková, Bohunka Koklesová, Zuzana Lapitková, Stanislav Piatrik, Jana Rajcová, Jozef Sedlák, Aurel Hrabušický, Lukáš Bártl, Zuzana Fajta, Anna Vartecká, Monika Stacho, Patrik Krajčovič, Piotr Gaska, Soňa Maletz, Anton Vydra, Jana Čavojská, Lucia Benická, Anna Mlynek Maximová, Silvia L. Čúzyová a i.

Jazyková korekcia textov: Vanda Kubišová, Monika Domovcová
Grafický návrh webu: Filip Jurkovič
Technické riešenie webu: Igor Rjabinin

Vydáva:

DKMNT o.z.
Banská Belá 534
966 15 Banská Belá

IČO: 421 86901, DIČ: 202 291 2232
IBAN: SK83 5600 0000 0051 6725 3002
predseda: Ján Viazanička
kontakt: 0918 867 280
email: dokumentmagazin@gmail.com
ISSN 2729-9325

Periodicita:

Periodicita príspevkov na stránke dokument magazíne je 3 x týždenne.

Partneri:

Podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu. Partnermi projektu sú Fotopondelok, Fotka je mŕtva. Mediálny partner: Fotonoviny.

Dokument magazín je neziskový projekt, financovaný prevažne z verejných zdrojov. Časopis www.dokumentmagazin.sk – archív slovenskej fotografie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom časopisu.

Časopis dokumentmagazin.sk z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom časopisu.