O projekte:

Døkument magazín - archív slovenskej fotografie je online platforma, ktorá si dala za cieľ zmapovať slovenskú fotografiu.

Hlavným editorom a iniciátorom projektu je fotograf, pedagóg a kurátor Ján Viazanička. V minulosti sme v autorskom tíme Veronika Marek Markovičová, Michaela Pašteková a Ján Viazanička pripravili publikáciu Døkument1 - magazín o fotografii (2019) a výstavu Døkument 2020 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne (2020).

Online platforma Døkument magazín vznikla ako prirodzené pokračovanie týchto aktivít. Web prioritne tvorí archív portfólií slovenských fotografov a fotografiek, ako aj prehľad slovenských teoretikov a kurátorov, ktorí sa venujú reflexii fotografie. Okrem toho tu nájdete i rozhovory, recenzie, odborné články o slovenskej fotografii a fotoreportáže. Naším prvoradým cieľom je vytvoriť archív slovenskej fotografie, kde bude mať každý, kto sa o túto tému zaujíma, prístup ku koncentrovanému a abecedne zoradenému archívu slovenských autorov a autoriek. Nejde nám o to, aby sme boli médiom, ktoré informuje o aktuálnom dianí. Radi by sme postupne vytvorili dlhodobo relevantný obsah.

Spolupráca:

Ak sa Vám magazín páči a mali by ste záujem s nami spolupracovať, publikovať Vaše práce, či nás podporiť akoukoľvek inou formou, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese dokumentmagazin@gmail.com. Døkument magazín si vyhradzuje právo editovať, či neuverejniť jednotlivé príspevky.

Kto je za Døkument magazínom:

Šéfredaktor, fundraiser a hlavný editor: Ján Viazanička, zástupkyňa šéfredaktora, editorka, redaktorka: Veronika Marek Markovičová, redaktori a redaktorky: Jana Gombiková, Branislav Štěpánek, prispievatelia a prispievateľky: Michaela Pašteková, Bohunka Koklesová, Tomáš Pospěch, Zuzana Lapitková, Jana Močková, Stanislav Piatrik, Jana Rajcová, Zuzana Fajta, jazyková korekcia textov: Vanda Kubišová, grafický návrh webu: Filip Jurkovič, technické riešenie webu: Igor Rjabinin.

Vydáva:

DKMNT o.z., Banská Belá 534, 966 15 Banská Belá, IČO: 421 86901, DIČ: 202 291 2231, IBAN: SK83 5600 0000 0051 6725 3002, predseda: Ján Viazanička, kontakt: 0918 867 280, viazanicka(a)gmail.com, ISSN 2729-9325

Periodicita:

Periodicita príspevkov na stránke dokument magazíne je 3 x týždenne.

Partneri:

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu. Partnermi projektu sú Fotopondelok, Slovak Press Photo, Fotka je mŕtva. Mediálny partner: Fotonoviny.

Døkument magazín je neziskový projekt, financovaný prevažne z verejných zdrojov.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu