Recenzia knihy/ Zuzana Pustaiová

Ján Viazanička

Kniha KRAJINA STREDU

Názov knihy: KRAJINA STREDU / autorky textov: Zuzana L. Majlingová, Miloslava Borošová Michalcová, Zuzana Drugová / grafický dizajn: Peter Liška / koncepcia: Zuzana L. Majlingová, Peter Liška / vydavateľ: Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici / rok: 2022

Foto: Zuzana Pustaiová

V úvode publikácie nás kurátorka Zuzana Majlingová podrobne oboznamuje so vznikom fotografií zasadených do hlbšieho kontextu lokality a tvorby slovenských autorov dokumentujúcich vidiek v minulom storočí. Historička umenia Miroslava Borošová Michalcová nám vo svojom texte približuje historický kontext architektonických pamiatok Severného Podpoľania, ktoré sa často objavujú vo fotografiách Jána Viazaničku, a etnologička Zuzana Drugová čitateľa zasväcuje do problematiky súčasného folklorizmu a jeho podôb. Fotografie Jána Viazaničku vznikali počas rezidenčných pobytov v Dúbravici v rokoch 2017 – 2019 na podnet Andrea Poliaka, ktorý je zároveň aj autorom názvu Krajina stredu.

Publikácia Krajina Stredu sa snaží zachytiť súčasnú vizuálnu podobu slovenského vidieka. Kým autori ako Martin Martinček, Karol Plicka či Karol Benický „rurálnu fotografiu"z tohto prostredia heroizovali, Viazanička ju zbavuje všetkých ideálov a príkras, ktoré sprevádzajú tradičné vnímanie folklorizmu. Autor nám ponúka autentický a surový pohľad na dnešný vidiek, bez idealizácie a romantizácie, často s prvkami deadpanovskej estetiky. Jeho fotografie sú plné kontrastov, nezvyčajných súvislostí a náhodných momentov, čo vytvára dojem bizarnosti, ktorá je charakteristická pre životy, ktoré žijeme.

Publikácia sa neobmedzuje len na vizuálny zážitok, ale využíva aj grafické prvky na vytvorenie silného dojmu. Intervencie v podobe krížoviek od Milana Zvadu pridávajú ďalšiu dimenziu do celého diela. Tieto krížovky nás smerujú k určitým kľúčovým slovám a tematickým okruhom, čím nám pomáhajú hlbšie porozumieť Viazaničkovým fotografiám.

I keď Majlingová uvádza, že fotografie vybrané na výstavu a následne zaradené do publikácie Krajina stredu sú len jej selektívnym pohľadom a malým fragmentom zo vzniknutého materiálu, ktorý by si zaslúžil priestor veľkej publikácie, otázkou pre mňa zostáva, prečo na tento moment upozorňuje. Každá publikácia predsa prechádza editorským výberom, kde sa často (najmä pri dokumentárnych projektoch) vyberajú zábery z veľkého množstva fotografií.

Foto: Zuzana Pustaiová

Publikácia kopíruje koncept výstavy, je jej akýmsi preklopením z 3D priestoru do 2D. Napriek tomu, že v niektorých momentoch popisujem nedostatky tejto publikácie, ktoré z nej robia výstavný katalóg a obmedzujú jej vnímanie ako knihy, sa celkové spracovanie a samotný obsah publikácie radí ku kvalitným dielam, ktoré vznikli v našom prostredí v posledných rokoch.

Okrem monochromatických odtieňov textu a fotografií nás v publikácii sprevádzajú dve farby – svetlomodrá a ružovo-marhuľová, ktorú IKEA označila za najobľúbenejšiu farbu slovenského mainstreamu. Obe tieto farby sa zároveň často vyskytujú na fasádach domov v tomto regióne. Publikácia nás v istom momente obracia a vnára nás do cirkulácie života, mení náš pohľad a núti nás premýšľať opäť iným smerom. Je to nekonečná jazda na kolotoči plná absurdných momentov, kde sa strieda minulosť a prítomnosť, no pritom obmedzená až príliš reálnou realitou. Keď sa dívam na fotografie Karola Plicku a jeho romantizujúci pohľad na Slovensko, vnímam pokoj a krásu. Pri pohľade na Viazaničkove snímky slovenského vidieka pociťujem bizarnosť. A práve táto bizarnosť je taká prítomná v životoch, ktoré žijeme. Viazaničkov pohľad nám neukazuje život na vidieku vo svojej kráse a heroizácii, ale naopak, plný neočakávaných súvislostí a nepredvídateľných možností. Publikácia Krajina stredu nám prináša pohľad na folklórne slávnosti na Podpoľaní, architektúru tohto regiónu a krajinné či mestské zátišia. Je to miesto stretávania sa rôznych realít a vytvárania akéhosi panoptika prítomnosti s prvkami minulosti a budúcnosti súčasne.

Knihu si môžete kúpiť tu.
Fotoreport výstavy.
Fotoreport knihy.

– – –

Recenzia bola uverejnená vo FOTONOVINÁCH číslo 64/2023.
Celé číslo FOTONOVÍN.