Kniha

Ján Viazanička

KRAJINA STREDU

Názov knihy: KRAJINA STREDU / autorky textov: Zuzana L. Majlingová, Miloslava Borošová Michalcová, Zuzana Drugová / grafický dizajn: Peter Liška / koncepcia: Zuzana L. Majlingová, Peter Liška / vydavateľ: Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici / rok: 2022

Foto: Zuzana Pustaiová