Recenzia výstavy / Dáša Oršuliaková

Ema Lančaričová

Hĺbka fotografie

Výstava: Hĺbka fotografie/ Depth of Photography / autorka: Ema Lančaričová / kurátorka: Dominika Chrzanová / miesto: Galéria na treťom, Arta, Piešťany / trvanie výstavy: 26.08. - 16.09.2023

Zo série Hĺbka fotografie, 2023

Ema Lančaričová sa nezaoberá otázkou, či má analógová fotografia aj v súčasnosti stále čo ponúknuť a vo svetle jej najaktuálnejších výstav táto debata pôsobí až irelevantne. To však rozhodne neznamená, že by im chýbala hĺbka.

Výstava Hĺbka fotografie v priestoroch piešťanskej ARTY nie je iba formálnym vyjadrením k problematike súčasných podôb a presahov tohto pôvodne dvojrozmerného média, ale otvára aj široké spektrum naliehavých otázok spojených s naším technológiami presiaknutým životom vo svete zaplavenom masívnym množstvom obrazov.

Osobne ma aj svojou decentnou provokatívnosťou obzvlášť zaujalo napríklad dielo YOU.JPEG. Pozostáva zo spočiatku „nevinne“ pôsobiacej čiernej krabičky so šošovkou, umiestnenej na stojane, a trojice zarámovaných polaroidových fotografií. Bez kontextu nie je na prvý pohľad celkom jasné, či spolu nejakým spôsobom súvisia. Krabička vzhľadom pripomína kameru obscuru, no keďže žiadny obraz nepremieta, môže diváka skôr lákať pozrieť sa cez šošovku dovnútra. Avšak technológia, s ktorou má v tomto prípade dočinenia, nie je zďaleka taká jednoduchá, a ani analógová. Čo je však možno ešte podstatnejšie, že šošovka tu nie je tak celkom na to, aby divákovi umožňovala niečo vidieť – ale skôr na to, aby z neho samého urobila objekt pozorovania. Ide totiž o zariadenie Google Nest – monitorovaciu kameru, ktorá v reálnom čase ukladá nasnímané videá do externého úložiska. Tým sa teoretické východiská stojace za koncepciou výstavy stávajú omnoho „hmatateľnejšími“, a to nielen v tom zmysle, že sa divák priamo na mieste stáva participantom v masívnom toku obrazových dát.

Trojica polaroidových fotografií, ktorá čiernu krabičku dopĺňa, poskytuje živnú pôdu pre ďalšie hlbšie súvislosti a možno aj prehodnotenie toho, ako zvykneme uvažovať o digitálnom obsahu. Pri bližšom pohľade začnú byť na fotografiách rozoznateľné tri veľké datacentrá, nasnímané z vtáčej perspektívy. Nejde iba o náhodné, ale naopak veľmi konkrétne datacentrá spoločnosti Google, doplnené dokonca i o presné adresy – presne tie, kde sa zhromažďuje i obsah z monitorovacích kamier Google Nest. „You are here“ („Nacházate sa tu“) – informuje nápis nad adresami centier – čím nás konfrontuje s prozaickou skutočnosťou o lokalite kamerových záznamov (nás samých), ktoré nemáme nijako pod kontrolou.

Hra s prelínaním materiálneho a dematerializovaného sa tým však nevyčerpáva, ale prebieha hneď na viacerých úrovniach – ak si napríklad uvedomíme, že i konkrétny vzhľad týchto fotografií, teda analógových obrazov hardvéru, bol dosiahnutý pomocou softvéru.

Takto spracované dielo môže prirodzene vzbudzovať veľmi zmiešané, či až dystopické pocity a darí sa mu elegantne balansovať na krehkej hranici etického, predovšetkým čo sa týka zberu a vlastníctva videozáznamov. Z môjho pohľadu predstavuje podarene spracované zrkadlo toho, na čom v súčasnosti každodenne nevedome participujeme, s nemožnosťou poskytnúť súhlas či nesúhlas. V súčasnosti už takmer všadeprítomné monitorovacie či dáta zbierajúce zariadenia a softvéry každodenne plnia externé pamäťové kapacity kúskami nášho domnelého súkromia.

Podobne bohaté a spletité nuansy v sebe skrývajú v podstate všetky vystavené diela, o ktorých by stálo za to napísať osobitné kapitoly. Výstava Hĺbka fotografie tak prináša vizuálne pútavé podnety, zrozumiteľne komunikujúc množstvo aktuálnych filozofických tém, a to bez toho, aby divákovi dopredu vnucovala akékoľvek finálne morálne stanovisko.

Fotoreport výstavy nájdete tu.