Ema Lančaričová

Hĺbka fotografie

Výstava: Hĺbka fotografie/ Depth of Photography / autorka: Ema Lančaričová /kurátorka: Dominika Chrzanová / miesto: Galéria na treťom, Arta, Piešťany / trvanie výstavy: 26.08. - 16.09.2023

Foto: Ema Lančaričová