Kurátorský text / Dominika Chrzanová

Ema Lančaričová, Veronika Šmírová

Univerzum technických obrazov

Výstava: Univerzum technických obrazov / autorky: Ema Lančaričová, Veronika Šmírová / kurátorka: Dominika Chrzanová / miesto: Galéria mladých, Nitrianska galéria, Nitra / trvanie výstavy: 21.04. - 04.06.2023

Pohľad do výstavy, Foto: Ema Lančaričová

Univerzum technických obrazov je výstava fotografky Emy Lančaričovej a vizuálnej umelkyne Veroniky Šmírovej. Jej názov je prevzatý́ z pôvodnej publikácie „Do univerza technických obrazov“, ktorej autorom je Vilém Flusser a vyšla už v roku 1985. V knihe autor predpovedá vývoj technológií a dosah ich používania v budúcnosti, ktorú žijeme už dnes. Technickými obrazmi označuje fotografie, videá, filmy, televízne či počítačové obrazovky (v súčasnosti tiež smartfóny a tablety), ktoré prevzali funkciu lineárnych/písaných textov a zmenili ich do podoby obrazovej, čím sa stali pre spoločnosť jednoduchšou a najmä rýchlejšou formou a zdrojom získavania informácií.

Náš svet sa od základov zdigitalizoval a hlavnú rolu získala okrem iného kamera/fotoaparát, ktoré stáli na počiatku tejto zmeny a sú hlavným sprostredkovateľom obrazu v súčasnosti. Kamera sa stáva ústredným motívom diel Emy Lančaričovej, ktorá vo výstave prevracia pozície pozorovateľa a pozorovaného objektu v cykle Why Look at Cameras. Vo svojej tvorbe programovo pracuje s polaroidovým materiálom, ktorý vďaka najnovším technológiám, akými je napríklad Polaroid Lab Printer – polaroidová tlačiareň, čiastočne stráca esenciu jedinečnosti a originality, ale zároveň ponúka možnosť hybridizácie fotografie.

Autorky sa vo výstavnom projekte zaoberajú aj problematikou veľkého množstva digitálnych dát, s ktorými je možné jednoducho manipulovať, meniť ich počet, podobu, účel atď. Veronika Šmírová prináša do priestoru galérie projekciu, ktorá odkazuje na fyzikálnu veličinu tzv. entropiu, ktorá meria neusporiadanosť či náhodnosť systému. Dielo svojou vizualitou a interaktivitou poukazuje na dynamickosť digitálneho priestoru, ako i možnosť jeho jednoduchej modifikácie.

Ema Lančaričová, Z cyklu Why Look at Cameras

Pohľad do výstavy, Foto: Ema Lančaričová

Fotoreport výstavy nájdete tu.