Kurátorský text / Denisa Tomková

Kvet Nguyen

Practicing Otherness

Výstava: Practicing Otherness / autorka: Kvet Nguyen / kurátorka: Denisa Tomková / miesto: Slovenský inštitút v Budapešti, Mesiac fotografie 2022 / trvanie výstavy: 02.11. - 03.12. 2022

Čo je to identita a ako ju formuje a ovplyvňuje prostredie? Ako môže diasporická komunita formovať a uchovávať svoju kolektívnu pamäť a ako sa môže vyhnúť „kolektívnej amnézii“ (Koleka Putuma)? Pamäť, predstava príslušnosti a diasporická identita slovensko-vietnamskej komunity je formovaná rôznymi vplyvmi a skúsenosťami. Fotografia často uľahčuje uchovávanie spomienok a je pripomienkou vzdialených miest. Zároveň je však imperiálnym a koloniálnym nástrojom.

Umelkyňa Kvet Nguyen hľadá spôsoby, ako používať fotografiu dekoloniálnym spôsobom s cieľom vyrozprávať svoj vlastný diasporický príbeh. Ako píše Ariella Aïsha Azoulay: „Odnaučenie sa fotografie ako samostatnej disciplíny znamená predovšetkým postaviť do popredia režim imperiálnych práv, ktorý umožnil jej vznik.“ (2019) Znamená to začať s uznaním fotoaparátu ako nástroja na vykonávanie násilia. Toto uvedomenie Nguyen veľmi vedome využíva vo svojej umeleckej praxi. V diele Reframing Possibilities (2020), autorka pracuje s mocenským aspektom fotografie, ktorý zobrazuje prostredníctvom archívnych snímok z koloniálneho obdobia vo Vietname, odkiaľ jej rodina emigrovala na Slovensko. Experimentálnou prácou s týmito archívnymi fotografiami sprevádzanou performatívnymi a autobiografickými obrazmi autorka hľadá reprezentáciu vlastnej identity a rodinnej histórie a spôsob, ako dekoloniálnym spôsobom využiť nástroj fotografie. Antikoloniálna vízia medzikultúrnych identít prostredníctvom zozbieraných rozhovorov s ľuďmi rôzneho pôvodu so skúsenosťou slovenského prostredia je súčasťou jej fotoknihy a následnej fotografickej inštalácie Mutual Otherness (2021). Výsledkom sú abstrahované formy, ktoré hovoria o tenkej hranici medzi viditeľným a neviditeľným, známym a neznámym, o rovnakosti a inakosti. Svoju dvojitú identitu autorka skúma v diele You Are Not Allowed to Mix Apples and Pears Here (2020). Toto dielo skúma, čo znamená stať sa osobou s dvojitou či viacnásobnou identitou, keď sa rodinná história mieša so súčasnou skúsenosťou. Americký esejista a básnik vietnamského pôvodu Ocean Vuong píše:

„Vo vietnamčine je výraz pre niekoho, kto nám chýba, aj pre niekoho, koho si pamätáme, rovnaký: nhớ. Niekedy, keď sa ma v telefóne spýtaš: Con nhớ mẹ không? Zamrazí ma, nazdávajúc sa, že tým myslíš: Pamätáš si na mňa? Chýbaš mi viac, ako si ťa pamätám.“

Tento výraz funguje ako metafora pri interpretácii umeleckej praxe Kvet Nguyen. Keď vyrastáte v diaspóre, pamäť je kľúčovou súčasťou toho, kým ste. Jej práca je o prežívaní pocitu inakosti a jeho prekonávaní prostredníctvom umeleckej praxe, ktorá zahŕňa dva aspekty diasporického príbehu: chýbanie a zároveň snahu pamätať si rodinnú históriu, kultúru a osobný príbeh. V prípade Kvet Nguyen je tento príbeh rozprávaný prostredníctvom fotografie.

Kvet Nguyen, Z výstavného projektu Practicing Otherness, 2022

Fotoreport výstavy nájdete tu.