Recenzia knihy / Kvet Nguyen

Ema Lančaričová

Kniha o malom Ríme

Názov knihy: RAMBLE TRNAVA / fotografie: Ema Lančaričová / texty: Ema Lančaričová, Ervín Gejdoš / grafický dizajn: Ervín Gejdoš / formát: 170 x 240mm / vydavateľ: MER / rok: 2021

RAMBLE TRNAVA, Foto: Ema Lančaričová

Ema Lančaričová je vizuálna umelkyňa a fotografka. Vo svojich prácach sa dlhodobo venuje médiu fotografie, pričom ho analyzuje do hĺbky prostredníctvom teoretických textov s filozofickým presahom. Jej kniha RAMBLE TRNAVA, ktorá bola vydaná v spolupráci s nakladateľstvom MER, nadväzuje práve na túto tvorbu. Vznik knihy bol umožnený vďaka crowdfundingovej kampani na Startlabe, pričom autorka v kampani spomína samotný začiatok projektu, ktorý vznikal v Lodži, kedy plánovala vydávať viaceré knihy v rôznych mestách. Samotná kniha síce obsahuje v úvode krátky text predstavujúci divákovi príbeh fotografie, ktorý chce autorka sprostredkovať, avšak priblíženie celého konceptu projektu tu nie je. Preto čitateľovi, ku ktorému sa kniha dostane inak ako cez Startlab odmenou, môže toto dovysvetlenie chýbať.

RAMBLE TRNAVA, Foto: Ema Lančaričová

Okrem významu fotoknihy ako objektu má RAMBLE TRNAVA aj iný presah. Ema Lančaričová aj prostredníctvom tejto práce nabáda diváka na iný pohľad na fotografiu, než na aký sme ako používatelia digitálnych aparátov dnes zvyknutí. Vyzýva k pomalému vnímaniu miesta, priestoru, času i svetla. Navrhuje spomaliť pri fotení a pozeraní sa. Povzbudzuje nás vydať sa na prechádzky, ktoré nás naplnia svojou pomalosťou. Väčšina strán je tak zaplnená poetickými analógovými fotografiami zdanlivo urbánnych miest, ktoré sa nachádzajú v Trnave. „Netrnavčan“ sa dostáva do kontaktu s obrazmi neznámych priestorov, no môže tento aspekt vnímať ako možnosť cestovania skrz fyzický obraz uprostred autorkinej subjektívnej selekcie miest. Pre fotografku prechádzky znamenali znovuobjavovanie detailov, ktoré si dovtedy nevšimla. Nezasvätený čitateľ sa zasa dotkne nového prostredia cez pohľad iného človeka. Projekt RAMBLE TRNAVA prezentuje fotografie Emy Lančaričovej v špecifickom knižnom spracovaní, ktoré navrhol Ervín Gejdoš.

RAMBLE TRNAVA, Foto: Ema Lančaričová