Kurátorský text / Matúš Zajac

Babinčák, Gič, Líšková, Mižúr, Oslanec, Rajcová, Teplická, Zajac

INSIDE

Výstava: INSIDE / autori: Michal Babinčák, Stanislav Gič, Katarína Líšková, Marcel Mižúr, Tomáš Oslanec, Jana Rajcová, Gabriela Teplická, Matúš Zajac / kurátor: Matúš Zajac / miesto: Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave / trvanie výstavy: 11.1.2024 - 3.3.2024

Matúš Zajac, z knihy IN, 2020

Dokumentárna fotografia prešla od vzniku fotografie rôznorodým vizuálnym vývojom a hlavne vývojom jej chápania ako umenia. Fotografi sa v devätnástom storočí snažili v dokumentárnej fotografii o priamy sociálny kontext, zvyčajne uchopený v témach ako detská práca, život detí na uliciach, život najchudobnejších vrstiev spoločnosti, sociálne problémy, sociálna nerovnosť a podobne. Až neskôr v druhej polovici dvadsiateho storočia, príchodom Bressonovskej estetiky, sa autori snažili dokumentárnu fotografiu vnímať cez prizmu výtvarného umenia a jeho smerov. Dokument sa stáva rovnocenným výtvarnému umeniu na výstave s názvom Family of Man (Ľudská rodina, 1955) v Múzeu moderného umenia v New Yorku. Túto putovnú výstavu videlo v priebehu ôsmich rokov rekordných 9 miliónov ľudí a svoje diela na nej vystavovalo niekoľko významných dokumentárnych fotografov. Od tohto momentu sa stáva sociálna fotografia populárnou, vystavuje sa v rôznych významných galériách po celom svete a publikuje v autorských knihách. Tak ako sa v rýchlom slede menili vizuálne smery v umení, tak sa snažili fotografi pod ich vplyvom vnímať realitu cez hľadáčik svojich fotoaparátov. Dokument sa začína vrstviť do mnohých podôb. Od tradičného sociálno-spoločenského princípu cez subjektívny, osobnostne psychologicko-expresívny, až po konceptuálne východiská a rôzne inštalácie.

Projekt INSIDE chápeme ako prienik do vnútra fotografovaných s dlhodobým pochopením ich životných osudov a emotívnych nálad vyvolaných na ich ceste životom. Každý z nás sa snaží o obsiahnutie myšlienky a zároveň o prepojenie vlastnej mentálnej roviny vyvolanej rôznymi aspektmi s konkrétnou témou. Dokumentárna fotografia má, ako som už spomínal, viacero vizuálnych polôh odvodených od prostredia, v ktorom vznikala. Poznáme americkú, japonskú, severskú a európsku školu dokumentárnej fotografie. Každý z autorov sa prikláňa k jednej z týchto vizuálnych foriem so silným prienikom na vlastné výtvarné skúsenosti. Nemáme ambície polemizovať, práve naopak. Našou ambíciou je priamym vstupom divákom ukázať im skrytý svet. Nejde nám o intuitívne snímanie v danom okamihu, ale, naopak, o jasne stanovenú IDEU s dopredu zadefinovaným úmyslom. Tieto fotografie nikoho nekonfrontujú a už vôbec v nich netreba hľadať absurditu dneška. Osobný dokument je postavený na vzájomnom spoznávaní sa, dôvere a úcte. Fotografujeme len s plným vedomím súhlasu. Každý z nás sa v procese tvorby musí stať plnohodnotnou súčasťou dokumentovanej komunity. Naším cieľom nie je šokovať, ale pozastaviť uponáhľaný svet diváka a aktívne mu umocniť vnímanie nepoznaného sveta fotografovaných bytostí.

Skupinová výstava INSIDE má ťažisko v sociálnej fotografii. Osem fotografov – Matúš Zajac, Michal Babinčák, Stanislav Gič, Katarína Líšková, Marcel Mižúr, Tomáš Oslanec, Jana Rajcová a Gabriela Teplická – sa snaží vystavenými esejami poukázať na skrytý život daných komunít svojím vizuálnym jazykom. Každý autor prináša osobitnú tému, je jedinečný svojím zameraním, videním, ako aj špecifickým prístupom k dokumentárnej fotografii. Skupinová výstava naliehavo reaguje na dlhodobo chýbajúcu kontinuitu a historické dedičstvo dokumentárnej fotografie na Slovensku.

Prvá časť výstavy (Zajac, Oslanec, Gič, Teplická) je viac vizuálne expresívna. Spája témy komunít, nášho vnútorného sveta, v ktorom sa pohybujeme. Ide o sociálnu sondu rôznych subkultúr či vnútorného sveta blízkych. Diela miestami prekvapia svojou brutálnosťou a naturálnosťou. Matúš Zajac, fotograf, pedagóg a kurátor, ako čestný hosť výstavy prináša výber z dlhodobého projektu IN zameraného na subkultúry. Projekt vyšiel knižne v roku 2015 a v rámci výstavy INSIDE má svoju galerijnú premiéru. Tomáš Oslanec sa v sérii XY zameriava na rozmanitosť vzťahov, kontrasty medzi vnútorným a vonkajším svetom, ako aj medzi mužským a ženským princípom. Sériu venoval sochárovi Jurajovi Vojčiakovi a jeho rodine, ktorú pre tento projekt dokumentoval. Stanislav Gič predstavuje poetický sociálny dokument Polčas rozpadu, v ktorom nám približuje svoj vnútorný svet prostredníctvom odkazov na vonkajší svet. Ide o veľmi osobnú výpoveď fotografa, pre ktorého sa fotografia stala terapiou. Do tajomného sveta pohanských kňažiek nahliadla Gabriela Teplická. Prostredníctvom série Kruhy nám umožňuje spoznávať starodávne rituály a obrady, ktoré nás sprevádzajú od narodenia až po smrť.

Tomáš Oslanec, Vierka, zo série XY, 2022

Stanislav Gič, zo série Polčas rozpadu, 2022

Gabriela Teplická, Veďma, zo série Kruhy, 2022

Druhá časť výstavy (Rajcová, Babinčák, Mižúr, Líšková) je zameraná viac filozoficky a esteticky. Každý z predstavených súborov má jasne stanovený koncepčný príbeh, pričom vychádza z jedného vizuálneho bodu – zo zátišia alebo portrétu. Autorom ide o prerozprávanie príbehu, ktorým atakujú na city pozorovateľa. Svet okolo seba tvarujú a prenikajú do hĺbky problému. Jana Rajcová sa v projekte Exodus.Report zamerala na priame portréty tých, ktorí pred ruskou agresiou utiekli na Slovensko, a spísala ich jednotlivé príbehy. Každý portrét je sám o sebe jedinečnou výpoveďou a zaznamenaným svedectvom krutosti vojny. Michal Babinčák nás svojimi fotografiami v rámci vystavenej eseje Shadow vtiahne do zákulisného sveta módnych prehliadok a tanečných vystúpení SĽUK-u, teda do prostredia, v ktorom sa autor pohybuje už viac ako 10 rokov. V sérii My Sweet Home nám Marcel Mižúr priblíži fenomén malomesta. Portréty sa v nej miešajú so zátišiami a tento zaujímavý mix postupne odhaľuje tvár mesta Lučenec, v ktorom autor žije a tvorí. Katarína Líšková predstavuje odlišný koncept denníka. Jej projekt #viewfrommywindowproject vťahuje diváka do sveta cestovateľky, ktorá fotografuje každý výhľad z okna, alebo priestoru, v ktorom strávi noc.

Jana Rajcová, Evženia, Artem a Rostislav, zo série EXODUS.REPORT, 2022

Michal Babinčák, Angelo, zo série SĽUK, 2022

Marcel Mižúr, zo série My Sweet Home, 2022

Katarína Líšková, zo série #viewfrommywindowproject, 2021