Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na podporu Ukrajiny.
Vyzbieraná čiastka v hodnote 6036 eur bola zaslaná charitatívnej organizácii Kharkiv With You.
Objednané fotografie teraz spracovávame. Pripravené na prevzatie budú okolo 23.5.2022, o čom budeme informovať emailom. Ďakujeme za dôveru.
Prečítajte si informácie o projekte.

Thanks to all of you who contributed to the support of Ukraine. The charity raised 6036 eur which was sent to Kharkiv With You.
We are now processing the ordered photographs. They’ll be ready for delivery around May 23rd, 2022. We will inform you by email. Thank you for your trust.
Please read the information about the project.