teoretička

Zuzana Lapitková

Zuzana Lapitková
1974, Žiar nad Hronom

Ukončila magisterské štúdium v odbore Archeológia a Dejiny umenia (1998). V roku 2001 získala Cenu Martina Benku za svoju magisterskú prácu. V rokoch 2001 až 2002 absolvovala umelecko-historický výskumný pobyt na Vrije Universiteit Brussel v Belgicku. V rokoch 2004 a 2005 absolvovala štipendijný pobyt na Jan van Eyck Academie v Maastrichte (Holandsko). V rokoch 2006 až 2010 pracovala ako kurátorka a projektová manažérka. Od roku 2010 pôsobí ako nezávislá kurátorka, pričom pripravila niekoľko výstav a publikácií. Zároveň od roku 2014 je súčasťou organizačného tímu festivalu OFF_Bratislava. V súčasnosti participuje na projekte novej súkromnej fotografickej galérie FOG.