teoretik

Václav Macek

Václav Macek
1952, Ružomberok

Absolvoval štúdium Filmovej a divadelnej vedy na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (1982). Od roku 1993 pôsobil ako pedagóg na Katedre filmovej vedy Filmovej a televíznej fakulty VŠMU (do roku 2010 viedol katedru), v súčasnosti je profesorom (od roku 2000) na Katedre audiovizuálnych štúdií (pôvodne Katedra filmovej vedy). V roku 1992 spoluzakladal občianske združenie FOTOFO a festival Mesiac fotografie Bratislava, ktorého je od jeho založenia do súčasnosti riaditeľom. V rokoch 1995 – 2010 bol šéfredaktorom anglicko-jazyčného polročníka IMAGO a zároveň v rokoch 2006 – 2017 šéfredaktorom štvrťročníka Fotonoviny. Od roku 2005 je riaditeľom Stredoeurópskeho domu fotografie. Popri filmovovedných publikáciách sa venuje aj reflexii fotografickej tvorby. Okrem monografií ako napr. Tono Stano (1990), Miro Švolík (1992) a Jozef Sedlák (1996) publikoval knihy o vývoji fotografického média: Slovenská fotografia osemdesiatych rokov (1989, spoluautor: Aurel Hrabušický), Slovenská fotografia šesťdesiatych rokov (1990), Slovenská imaginatívna fotografia 1925 – 1997 (1998), Slovenská fotografia 1925 – 2000 (2001, spoluautor: Aurel Hrabušický) a bol editorom publikácie Bratislava zadným vchodom (2005). V rokoch 2006 – 2016 bol vedúcim vedeckého tímu a editorom trojdielnej anglickojazyčnej publikácie o dejinách európskej fotografie 20.storočia – The History of European Photography 1900-1938 (2010), 1939-1969 (2014), 1970-2000 (2016). Predstavuje najrozsiahlejší výskumný projekt na danú tému a zásadne mení pohľad na panorámu európskej fotografie 20.storočia. V súčasnosti vedie vedecký tím, ktorý pracuje nad Dejinami slovenskej kinematografie od roku 1970 do súčasnosti a riadi práce nad novými Dejinami slovenskej fotografie, ktoré budú vydané v roku 2022. Kurátorsky pripravil takmer 200 výstav nielen pre slovenské a české galérie, ale aj pre početné galérie v mnohých krajinách Európy, Severnej Ameriky a v Číne. Je prezidentom združenia European Month of Photography so sídlom v Luxemburgu. Získal početné ocenenia, medzi ktoré patrí aj titul Osobnosť slovenskej fotografie (2016).