teoretička

Silvia Lacková Čúzyová

Silvia Lacková Čúzyová
1981, Piešťany

Magisterské štúdium v odbore dejiny umenia a kultúry absolvovala na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2001 - 2006). V roku 2013 získala titul PhD. na katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Na VŠVU dlhoročne pôsobila aj ako riaditeľka Galérie Medium (2009 - 2017), neskôr výskumníčka v oblasti dejín umenia a pedagogická pracovníčka. Aktuálne učí aj na Trnavskej univerzite. Špecializuje sa na dejiny a teóriu moderného a súčasného umenia a na historiografiu kritiky umenia. Pravidelne publikuje v odborných periodikách (Ostium, Profil, Flash Art, a i.). V rámci fotografie sa zaujíma o česko-slovenský aj medzinárodný kontext v historickej i súčasnej fotografii s dôrazom na "okrajové" zóny fotografie, ich styčné plochy a presahy do iných médií. Kurátorsky sa zúčastňuje Mesiaca fotografie, od roku 2022 spolupracuje aj so Stredoeurópskym domom fotografie v Bratislave.