Kniha

Zuzana Pustaiová

One Day Every Day / kniha

Názov knihy: One Day Every Day / autor textu: Branislav Štěpánek / grafický dizajn: Matuš Lelovský / vydavateľ: Selfpublishing, Reflektor / rok: 2022

Foto: Zuzana Pustaiová