Knihy

Zuzana Pustaiová

One Day Every Day

60,00 €

Debut Zuzany Pustaiovej s názvom One Day Every Day (2022) je ironickým komentárom rôznych spoločenských noriem ovplyvňujúcich náš každodenný život. Bežná rutina, rodové stereotypy a hranie rolí (v knihe vyobrazené ako „nosenie masiek“) sú niekoľkými príkladmi kultúrneho kódu, ktorý na jednej strane spája spoločnosť, no na druhej strane vnucuje často nežiaduci spoločenský tlak ovplyvňujúci slobodu jednotlivca.

Autorka v tejto knihe hľadá hranicu, kde sa (inak užitočné) vzorce správania stávajú patologickými.

Kniha skúma spletitý vzťah medzi týmito vzormi a širšími spoločenskými javmi a ukazuje hlbšie vrstvy inštitucionálnych obmedzení, ktoré navrhli tvorcovia politiky a ktoré sa verejnosti sprostredkúvajú prostredníctvom médií a sociálnych sietí. Upriamuje pozornosť čitateľa na to, že pri snahe o lepší svet netreba zabúdať na to, ako sa jednotlivec cíti v oblasti všetkých odporúčaní, príkazov a obmedzení, ktoré sa mu vtláčajú do mysle už od útleho detstva a počas výchovy, len aby zistili, že civilizačné imperatívy často vedú k systematickému útlaku. Myšlienka prehodnotiť svoje presvedčenie, pokiaľ ide o sociálne normy, je ďalej podporovaná rozložením „Leporella“, ktoré umožňuje alternatívne polohy strán vedľa seba.

Počet strán: 62
Rozmer: 17 x 24 cm
Väzba: mäkká
Vydavateľ: Self-publishing | Reflektor
Grafický dizajn: Matuś Lelovský
ISBN: 978-80-5703897-9
Rok vydania: 2022

Pozrite aj