Kniha

Béla Petrik

Béla Petrik, kňaz, fotograf, kronikár

Názov knihy: Béla Petrik, kňaz, fotograf, kronikár / autor fotografií: Béla Petrik / autor textov a autor knihy: Jozef Sedlák / Skenovanie sklenených negatívou: Peter Lančarič / grafický dizajn: Jana Sapáková / vydavateľ: Fo art / rok: 2023

Knihu si viete kúpiť u nás v e-shope → Béla Petrik, kňaz, fotograf, kronikár

Foto: Zuzana Pustaiová