Knihy

Béla Petrik

Béla Petrik, kňaz, fotograf, kronikár

45,00 €

Béla Petrik bol do roku 2016 úplne neznámy fenomén (česko)slovenskej fotografie i keď bol maďarskej národnosti, a podľa osobných svedectiev neovládal slovenčinu. Bélu Petrika do tajomstiev fotografie zasvätil jeho strýko Albert Petrik, známy maďarský fotograf, žijúci v Budapešti.

Kniha obsahuje približne 150 záberov zo 406 sklenených negatívov vyhotovených v rokoch 1906 - 1938. Veľké gesto od Bélu Petrika bolo ponechať všetky sklenené negatívy svojim nasledovníkom na fare v obci Rad na Južnom Zemplíne pre ďalšie spracovanie a využitie. O to je väčšie prekvapenie, že jeho kompletne zachovaný fotografický archív čakal na verejnú knižnú a výstavnú prezentáciu takmer 100 rokov. Dá sa symbolicky povedať, že Petrikove fotografické dielo, hlavne jeho poeticko-sociologické portréty z neho robia z pohľadu súčasnej slovenskej fotografie regionálneho "Augusta Sandera", a podľa autora knihy Jozefa Sedláka by mal byť Béla Petrik zaradený do histórie slovenskej fotografie.

Počet strán: 287
Rozmär: 24 x 29 cm
Väzba: tvrdá
Fotografie: Béle Petrik
Vydavateľ: Fo art
Jazyk: slovenský, anglický, maďarský
Skenovanie sklenených negatívou: Peter Lančarič
Autor knihy: Jozef Sedlák
Grafický dizajn: Jana Sapáková
ISBN: 978-80-820-903-31
Rok vydania: 2023

Pozrite aj