Silvia Saparová

Ženy v situáciách

Silvia Saparová
2005 – 2007,  Ženy v situáciách

V tvorbe Silvie Saparovej sledujeme takmer nepretržite prítomnosť záujmu o zobrazovanie žien, ich možných rolí, aktivít či vzťahov ako napr. v cykloch Dvojice/Couples (1999) a Priestor pre ženy/Space for Women (2004). V sérii Ženy v situáciách/Women in Condition (2007-2010) realizovala prevažne inscenovanou formou situácie analyzujúce vzťahy medzi mužom a ženou. Cez rekonštrukcie týchto vzťahov však autorka často demonštrovala pozíciu ženy v dnešnej spoločnosti. Cez výraznú inscenovanosť hraničiacu až s divadelnosťou jednotlivých výjavov, sýtu farebnosť a inklináciu k narácii, ale i popisnosti detailu jej práca postupne vyústila do hlbšieho psychologického stanoviska. (Bohunka Koklesová)