Lukáš Macek

Zastávka

Lukáš Macek
2013 – v procese,  Zastávka

V tomto dokumentárnom cykle dlhodobo mapujem architektúru slovenských autobusových zastávok a fenomén ich lokálnej výzdoby. Zároveň sledujem ich prirodzenú transformáciu vplyvom ľudskej činnosti, počasia a samotného času. Zastávka nie je len miestom odpočinku pri čakaní na autobus, často sa stáva aj úkrytom pre pocestných pri náhlom zhoršení počasia či miestom, kde mládež trávi voľný čas.

Zobrazujem rôznorodosť prostredí, v ktorom ľudia trávia tento čas čakania. Zachytávam mikrosvet zastávok a ich vzťah k prostrediu v ktorom sa nachádzajú. Zvolený frontálny pohľad obraz zbavuje štylizácie, pôsobí faktograficky. Na samotných fotografiách absentujú ľudia, no ich vplyv na fotografovaný priestor je badateľný. Zaujíma ma tiež, do akej miery si ľudia tento priestor prispôsobujú a menia na svoj obraz.