Jana Gombiková

Winter blues

Jana Gombiková
2017,  Winter blues

Fotografická séria Winter blues je vizuálne skúmanie fenoménu tmavého, prázdneho obdobia v prírode a zároveň v životoch ľudí. Winter blues je tiež poetickejší názov pre sezónnu afektívnu poruchu, ktorú spôsobuje nedostatok svetla a s ním spojené narušenie cirkadiánneho rytmu a produkcie hormónov. Táto porucha je silne prepojená s cyklami prírody. Zima je pre mnohé živočíchy a rastliny obdobím hibernácie, respektíve zimného spánku. Je to forma adaptácie, ktorá im umožňuje prečkať nepriaznivé obdobie. Príznaky winter blues sú podobné klasickej depresii – zvýšená produkcia melatonínu spôsobuje zvýšenú spavosť a únavu, zatiaľ čo znížená produkcia serotonínu ovplyvňuje náladu. Táto kombinácia spôsobuje, že počas zimy majú ľudia tendenciu utiahnuť sa do seba, zaoberať sa pocitmi, ktoré sú počas bežného života skryté. Je to obdobie, kedy sa človek často musí vysporiadať s temnotou nielen okolo seba, ale aj vo svojom vnútri. Spánok je niekedy prirovnávaný k smrti, ale znamená tiež regeneráciu, naberanie sily. Z tohto pohľadu sa fenomén winter blues zdá byť prirodzenou reakciou organizmu. Ukazuje nám, že na hlbokej vnútornej úrovni sme stále aj my súčasťou prírody.