Dávid Doroš

Who Cares What the Future Brings?

Dávid Doroš
2020,  Who Cares What the Future Brings?

Je spôsob, akým dnes žijeme, aké hodnoty vyznávame, smer, ktorým sme sa vydali, ten správny? Je naša uhlíková stopa to jediné, čo by nás malo nateraz trápiť, alebo je toho oveľa viac? Postačí, ak zachránime planétu, a všetko bude vporiadku alebo by sme mali prehodnotiť napríklad aj to, ako a prečo trávime náš čas tu a čo tým vlastne sledujeme? Who cares what the future brings?

Výstupom tohto súboru je vlastnoručne vyrobený “selfpublished” zine (samizdat) v číslovanom náklade 50 ks, ktorý je koncipovaný tak, aby umožnil čitateľovi vytvoriť si svoju vlastnú verziu budúcnosti, avšak nie úplne (pohrávam sa tu s myšlienkou, či je naozaj všetko v našich rukách).