Mária Šimová

Ulity

Mária Šimová
2016 – v procese,  Ulity

Pozorujem ľudské ulity. Miesta, ktoré vedia byť útočiskom, ale aj miestom neslobody. Dom ako privilégium či bremeno. Priestor, z ktorého odchádzaš a do ktorého sa vraciaš, ktorý určuje hranicu medzi tebou a vonkajším svetom. Dom ako rozšírenie seba samého.