Kvet Nguyen

Tu sa môžu miešať jablká a hrušky

Kvet Nguyen
2019 – 2020,  Tu sa môžu miešať jablká a hrušky

Sme niekým iným, keď migrujeme? Moji rodičia ešte vždy nazývajú Vietnam svojím domovom, hoci ich trvalé bydlisko je už vyše 30 rokov na opačnom konci sveta.

Migrácia na Slovensko zmenila mojich rodičov na neznámych cudzincov. Ich identity pripomínajú šíre plochy pozostávajúce zo zozbieraných diverzít. V určitom momente sa však každá spomienka alebo myšlienka, ktorá sa zdala byť novou, stane známou. Keď migrujeme, splývame s prítomnosťou a zároveň existujeme s vlastnou minulosťou. Splývať znamená stávať sa iným človekom, a predsa byť tým istým, dať kúsok nového sveta do toho pôvodného.