Peter Korček

Tiché mesto

Peter Korček
2020,  Tiché mesto

Pred niekoľkými mesiacmi sa naše životy začali meniť v dôsledku koronavírusu, ktorý vo výraznej miere formuje aj chakakter miest a prostredia. Práve tieto následky, ktoré je možné pozorovať vo verejnom priestore, sa stali námetom môjho fotografického bádania. V projekte Tiché mesto som skúmal dopady pandémie v mestskej krajine Bratislavy. Fotografoval som dovtedy frekventované miesta, ulice, kde sme zvykli stretávať mnoho ľúdí, parkoviská nákupných centier, ktoré boli často plne obsadené. V projekte som skúmal aj širšie vzťahy človeka a prostredia nielen v úzkom centre mesta, ale aj v perifériách Bratislavy, ktoré boli taktiež poznačené vplyvom pandémie.