Marta Földešová

Tabula rasa — vnútorný svet

Marta Földešová
2014 – 2015,  Tabula rasa — vnútorný svet

Prostredníctvom fotografií zachytávam detský svet, pričom ho delím na dva- vnútorný a vonkajší, ktoré dokopy vytvárajú jeden súzvuk. Detská duša nie je zaťažená problémami dospelých, žije v univerze, v ktorom nepozná ťažobu a s ľahkosťou tvorí súzvuk s reálnym svetom. Dieťa sa narodí s čistým štítom, bez dojmov, predstáv a skúseností. Nie je zaťažené hodnotením, rozlišovaním dobra a zla. V jeho svete nemajú hodnotiace pojmy význam. Jeho duša je slobodná, plná fantázie. Myšlienky detskej duše prúdia voľne, prirodzene. Detský svet nie je obmedzený časom ani priestorom. Taká je aj detská fantázia - neobmedzená, neohraničená, ľahučká. Dieťa ostáva vo svojom svete až do momentu, kedy začne prijímať názory dospelých. Nepopísaný papier, duša dieťaťa sa začína zapĺňať písmom, skúsenosťami. Biela čistota získava farebný odtieň. Vtedy začína nová kapitola života. Ale do tohto momentu ostáva dieťa - ČLOVEK - čistou dušou s ľahkosťou existencie, ľahkosťou bytia.