Tatiana Takáčová

Strážcovia

Palais de Tokyo, Paris

Kunsthalle Krems, Krems an der Donau

Ludwig Museum, Budapest / Kunsthalle Krems, Krems an der Donau

Stedelijk Museum, Amsterdam

Palais de Tokyo, Paris

Palazzo Grassi, Venice

Grand Palais, Paris

Archivo General de Indias, Sevilla

Palazzo Grassi, Venice

National Museum, Wroclaw

Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki

Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki

Ludwig Museum, Budapest

National Museum, Wroclaw

Museum of Fine Arts, Sevilla

Museum of Fine Arts, Sevilla

Museum of Fine Arts, Sevilla

National Museum, Wroclaw

Tatiana Takáčová
2016 – 2019,  Strážcovia

Séria Strážcovia predstavuje zbierku fotografií z múzeí a galérií, kde centrom jej záujmu sú vždy prítomní strážnici a strážničky výstav - živé bytosti, v sterilných a neosobných architektúrach. Táto špecifická sociálna skupina býva často prehliadaná, avšak predstavuje vlastný svet, neviditeľnú prácu a je dôležitou súčasťou muzeálneho priestoru - ich poslaním je strážiť umelecké diela, informovať, napomínať. Sú zároveň pozorovatelia, skúmajúci, dívajúci, premýšľajúci, prežívajúci, tráviaci čas, a neustále čakajúci. Fotografie nie sú sociálnou sondou do ich životov, ani prvoplánovou inštitucionálnou kritikou.

Pozoruje strážcov rovnocenne ako umelecké diela, figúry v priestore, kompozičné prvky v architektúre, či živé zátišia, a odhaľujem ich intimitu v sterilných a neosobných architektúrach.