Matej Hakár

Spišský travertín "Národný stavebný kameň"

Matej Hakár
2021 – 2022,  Spišský travertín "Národný stavebný kameň"

Autor výstavy Matej Hakár v praktickej časti diplomovej práce, ktorú realizuje na katedre fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave pod vedením profesora Ľubomíra Stacha, za asistencie doktorandky Lenky Lindák Lukáčovičovej, skúma Spišský travertín a proces jeho spracovania pre architektonické využitie.

Spišský travertín si vybral zámerne pre jeho architektonické kvality a historický význam v staviteľstve slovenskej architektonickej moderny. V tomto období bol najčastejšie používaný ako obkladový materiál pri realizácii verejných stavieb a pamätníkov. Autor mu preto v procese fotografického výskumu priradil prívlastok "Národný stavebný kameň".

Matej Hakár v tomto projekte nepredstavuje architektonické realizácie v podobe fotografií stavieb. Tentoraz je pre neho dôležitý samotný proces, ktorý architektonickým realizáciám predchádza. Fotograficky dokumentuje oblasť pri obci Spišské podhradie, ktorá sa pokladá za historicky najvýznamnejšie nálezisko travertínu na našom území. Matej Hakár sa zaujíma o jeho vznik, miesto ťažby a proces spracovania. Na záver fotograficky zobrazuje konkrétnu architektúru, ktorá reprezentuje transformáciu travertínu na novú formu.