Eduard Kudláč

Skryté projekcie skutočnosti

Eduard Kudláč
2019,  Skryté projekcie skutočnosti

Existuje mesiac len preto, lebo sa naň práve pozerá myš, alebo pozorovateľa nepotrebuje (a dokonca nevyžaduje ani inú prítomnosť alebo funkciu), pretože je jedným z nekonečného množstva ďalších? Základná povaha reality je často v úplnom rozpore s logikou alebo intuíciou. Je nevyhnutné, aby teória korešpondovala s realitou, ak neviem, čo realita vlastne je? Ako narábať s metaforou skutočnosti, ak jej referenčným rámcom (objektom) som ja, neustále sa meniaci v pulzujúcich vlnách myslenia? Skutočnosť tvorí celok zložený z fragmentov obrazových výsekov modelovanej reality, ktorej tvorcom, pozorovateľom a referenčným rámcom je sám autor.