Andrej Balco

Sídliská

Andrej Balco
2004,  Sídliská

Viac než 2 milióny Slovákov, čo je viac ako jedna tretina, žije vo veľkých sídliskových komplexoch. Najväčší rozvoj sídlisk je spojený s transformáciou pôvodne poľnohospodárskej krajiny na priemyselne orientovanú. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia tvorila výstavba panelových domov na území dnešného Slovenska až 97% celkovej výstavby. Pre porovnanie v Čechách to bolo 71% a v Poľsku 50%. Dnes tento model bývania prestáva byť vyhovujúci. Socialistickú ideológiu spoločného vlastníctva vystriedal trhový kapitalizmus. Režim sa zmenil, no bytovky tu zostali. Spolu s ľudmi, častokrát násilne presťahovanými z ich vidieckych domčekov, ktoré zaplavila voda priehrad, alebo prevalcovala diaľnica. Pestré zloženie nájomníkov, ako aj fakt, že Slováci sa zo dňa na deň ocitli v konzumnej spoločnosti, prispeli k vytvoreniu zvláštnej, smutno – smiešnej, niekedy až bizarnej atmosféry.