Kvet Nguyen

Reframing Possibilities

Kvet Nguyen
2020,  Reframing Possibilities

Keď som bola malá, chcela som napísať knihu o svete so spojenými kontinentmi a bez akýchkoľvek hraníc. V tom dnešnom nachádzam bolestivú minulosť s trhlinami v súčasnosti. Dokazujú to fotografie, ktoré sú pre mňa nielen dôkazom existujúcej histórie, ale aj prepojením na môj druhý domov, ktorý moji rodičia opustili. Médium fotografie je však častokrát nástrojom moci za cenu ponižovania iných a privilegovania mocných. Obraciam sa na minulé časy, a nachádzam spoločné menovatele v prítomnosti - a to nielen v politických stratégiách, ale aj v narastajúcej traume, ktorá sa dotýka mojej slovensko-vietnamskej identity.

Dnes už nedúfam v bezhraničnosť všetkých krajín, ale hľadám východiská z opakujúcej sa histórie.