Viktor Kopasz

Prolonged Identity

Viktor Kopasz
2016 – 2018,  Prolonged Identity

Prolonged identity (2016–2018) je volnou obrazovou interpretací tématu středoevropské identity. Zabývá se příčinami nástupu nové vlny nacionalizmu v tomto geopolitickém prostoru. Autor svým postojem vyzdvihuje autonomii a integritu jedince uvnitř kolektivní identity národa, která permanentními proměnami a deformováním podléhá neustálému zjednodušovanému vnímání a různým stereotypům.

Z vlastní zkušenosti je konfrontován sledováním neustálých dějinných proměn v tomto regionu a prolínání jednotlivých státních útvarů. Nestálost a tekutost těchto hranic se podtrhuje absurdností vymezení vztahu a identifikace jedince k fixnímu státnímu útvaru. Jádrem práce je subjektivní obrazová interpretace středoevropské identity, zpracovaná hybridní knižní formou. První část je vytvořena na základě organizace obsahu ve tří knižních strukturách obrazu a jazyka. Práce v současnosti směřuje k metodě nelineárního členění obsahu do nového kontextu digitální knihy, vzájemně provázaných vazeb a asociací.

www.prolongedidentity.com