Andrej Vanga

Príroda II.

Zolná - Zadky, 2013

Kaľamárka ll, 2014

Zvolenská Slatina - Ľubica l, 2013

Hrochotský mlyn ll, 2015

Budiná - Jánošíkova diera, 2014

Budinská skala l, 2014

Krpele lll, 2013

Zvolenská Slatina - Ľubica ll, 2017

Poľana - Sihla, 2017

Badínsky prales l, 2014

Krpele ll, 2013

Andrej Vanga
2012 – 2017,  Príroda II.

“Rád by som sa prihovoril za Prírodu, za úplnú slobodu a divokosť, na rozdiel od slobody a kultúry občianskej, rad by som videl človeka viac ako obyvateľa alebo časť či diel prírody, než ako na člena ľudskej spoločnosti. A rád by som o tom urobil prehlásenie aj premrštené, len aby bolo dôrazné, lebo je vela obhajcov civilizácie: to si vezme na starosť pán farár, pán učiteľ, ktokoľvek z Vás.”

“A teraz sa dostávam k čomu som sa chystal, že teda v divokosti je záchrana sveta.”

Ralph Waldo Emersom, Walking 1851