Robo Kočan

Príbehy v depozitároch

Plavba

Skrývačka

Tri sestry

Tažké spomienky

Túžba a sklamanie

Transport

Jogínka

Letná pohodička

Zabudnutý

Strážca klúča

Dáma so závojom

Konkurz na madonu s dieťaťom

Záchranár

Robo Kočan
2015,  Príbehy v depozitároch

Príbehy v depozitároch sú zábery z depozitárov galérií, ktoré som navštívil počas dvojročnej digitalizácie zbierok v projekte Digitálna galéria. Fotografoval spom plastiky a inštalácie v určených galériách po celom Slovensku. Počas tohto fotografovania som si urobil niekoľko záberov v depozitároch alebo na chodbách, kde sú diela uložené a archivované. Zaujali ma súvislosti alebo konfrontácie, ktoré vznikli medzi sochami z rôznych období uloženými vedľa seba, prípadne ich zabalenie, či dočasné uloženie na chodbách.