Béla Petrik

Portréty

Autoportrét, študent rímskokatolíckeho gymnázia v Sátoraljaújhely, Malé Trakany, okolo 1905

Autoportrét, študent gymnázia, v pozadí fotoaparát značky Koilos (9 x 12), Malé Trakany, okolo 1907

Autoportrét, dvojexpozícia, Malé Trakany, okolo 1908

Zuzana Petrik (rod. Szúcs) so svojimi vnučkami Máriou a Ilonou Váry, Malé Trakany, okolo 1906

Súrodenecký portrét Reginy, Márie, Pavla a Gizelly Petrikových, Malé Trakany, okolo 1907

Sestra Anna Petrik, Malé Trakany, 1914

Sestra Anna Petrik, portrét pred mohylami naukladaného dreva na kúrenie, Malé Trakany, okolo 1905

Sestra Regina Petrik, trojexpozícia, Malé Trakany, okolo 1907

Staršia sestra Mária Petrik (prezývaná Mašu), dvojexpozícia, Malé Trakany, okolo 1907

Portrét mladších sestier, Anny a Márie Petrikových, Malé Trakany, okolo 1910

Sestra Anna Petrik, Malé Trakany, 1912

Portrét sestry Reginy, farská záhrada, Rad 1926

Portrét starej ženy, Malé Trakany, okolo 1910

Dáma v klobúku na lavičke, okolo 1906 – 1912

Sestra Mária (Masu) Petrik s priateľkou, farská záhrada, obec Rad, okolo 1925 – 1930

Albert Petrik, lužné lesy rieky Tisa, Malé Trakany, okolo 1907

Mladý muž, Malé Trakany, okolo 1910

Sestra Gizella Petrik, Malé Trakany, okolo 1906

Margita Petrik, sesternica Bélu Petrika, gazdovský dvor, Malé Trakany, okolo 1910

Pán Osztroha, notár, pred verandou fary, Obec Rad, okolo 1930

Reprodukcia maľby, veduty obce Rad s kúriou miestneho maliara Béla Bencsika, obec Rad, okolo 1938

Súrodenecké stretnutie, zľava András Petrik, Mária Petrik, Regina Petrik, Gizella Petrik, Pavol Petrik a Béla Petrik, obec Rad, okolo 1937

Béla Petrik
1905 – 1938,  Portréty

Béla Petrik využíval žáner portrétnej fotografie počas celého tvorivého obdobia medzi rokmi 1906 – 1937. Ako fotograf samouk rešpektoval základné pravidlá fotografie, ktoré mu sprostredkoval strýko Albert, pričom prvým žánrom, ktorý vyskúšal, sa stali práve autoportréty a portréty najbližšej rodiny. Rozhodnutie fotografovať výlučne na veľký formát (9x12cm) nevieme dnes objektívne zhodnotiť, predpokladáme však, že na prelome 19. storočia mal veľkoformátový fotoaparát stále veľkú prestíž a zábery akéhokoľvek žánru na sklenených doskách mali atribút umeleckej fotografie.

Portrét a portrétovanie sa stalo pre Bélu Petrika bojiskom tradícií – vnímania rodiny ako modelu spolupatričnosti, sociálneho zoskupenia či príbuznej genetickej fyziognómie. Často išlo o časozberné zaznamenávanie rodinných stretnutí v rôznych obdobiach, príležitostných osláv či súrodeneckých návštev fary v Rade. Orientácia na tému portrétu bola podmienená hlavne baladicko-nostalgickým prírodným prostredím, ktoré vnášalo prvok expresívnosti a dramatizovalo prevažne vecný a faktografický spôsob zobrazenia. Autor chcel predovšetkým zachytiť „vnútorné pravdy o tvárach našej doby“ a zároveň vytvárať univerzálnejšie obrazové záznamy o ľuďoch v lokalite Medzibodrožia. (Jozef Sedlák)