Michaela Nagyidaiová

Pominuteľné Väzby / Transient Ties

Michaela Nagyidaiová
2019 – v procese,  Pominuteľné Väzby / Transient Ties

Korene stromov sú dôležité pre ich fungovanie, ich životnosť. Čím silnejší základ, tým menej pravdepodobné bude vykorenenie. Pre ľudské prežitie korene nie sú až tak dôležité ako pre samotné stromy, i keď v nás často zanechávajú hlboko zarytú stopu. Takú, ktorú cítime vo vnútri, ktorá sa ťažko vysvetľuje, pretože nie je hmatateľná.

Kto by bol človek bez svojich koreňov?

V lete 2019 som prvýkrát navštívila miesto, odkiaľ moja stará mama musela ako dieťa utiecť. Niektorí z mojich predkov pochádzali z dediny ukrytej hlboko v horách severného Grécka a žili tam, pokiaľ neboli nútení opustiť svoje domovy v dôsledku gréckej občianskej vojny (1945-1949). Nikdy sa nevrátili späť do ich rodnej zeme. Základ domu mojich predkov stojí v tichosti, prázdny a opustený, obklopený vysokou burinou a ovocnými stromami. Miestny cintorín je zarastený poľnými kvetmi, ktoré zakrývajú mená pochovaných rodinných príslušníkov mojej starej mamy.

Lena, ako voláme moju starú mamu, sa nikdy nedokázala opätovne spojiť so svojou domovinou. Väzba ku jej koreňom sa vytratila akonáhle sa musela integrovať a prispôsobiť úplne inej kultúre, v bývalom komunistickom Československu, kde žije dodnes (Slovensko). Grécko pre ňu predstavuje tajomnú krajinu, z ktorej bola vysídlená, a do ktorej nebola i po konci samotnej gréckej občianskej vojny nikdy repatriovaná. Pamätá si určité fragmenty jazyka a rozmazané spomienky na detstvo, no jej vzťah ku krajine a kultúre, v ktorej sa narodila, ostáva nevyriešený.

Projekt Pominuteľné väzby sa zaoberá gréckou identitou mojej starej mamy, ktorej bola zbavená, a slovenskou identitou, ktorú prijala.