Gabriel Kosmály

Oživené predmety

Sľubne začínajúci deň

Stolička

Lodička

Vyjedený bonbón

Prudká hádka

Je čas odísť – povedalo prasiatko

Zaváracie gumy od babičky

Šmolková zmrzlina

Nová kalvária 1

Nová kalvária 2

Rybička

Multimediálne CD

Pamätník plavčíkom

Gabriel Kosmály
2016 – 2020,  Oživené predmety

Spomienky dobré i zlé /Oživené predmety/

Nič nehovoriaci názov Spomienky dobré i zlé nám predstavuje priame nadväzovanie na cyklus Fosílie dneška a zároveň sa nám otvára akýsi prekvapivý nový svet, v ktorom hlavnú úlohu hrajú už zbytočné predmety ako zaváraninové gumičky, CD nosič, zničené elektronické súčiastky, úlomok z puklice auta, či zdemolovaná plechovka Coca Coly a neraz aj stopy sprejerov nájdené na priečeliach. Tieto predmety ožívajú ako keby z dlhého spánku a tvoria námety krajín a zátiší, v ktorých niečo vibruje, niečo sa odohráva. Niekedy zas sa stávajú mlčiacimi pamätníkmi zašlých čias. (B.Valach)