Jana Gombiková

Ona

Jana Gombiková
2018,  Ona

Čo určuje, že niektorého človeka pokladáme za muža a niektorého za ženu? A ako to ovplyvňuje naše vnímanie konkrétnej osoby?

Hoci sú niektoré atribúty tradične pripisované jednému alebo druhému pohlaviu, v realite to nie je také jednoznačné. Na mojich portrétoch sú ženy, ktoré však na prvý pohľad nemajú žiadne tradičné znaky ženskosti - teda tie, na ktorých sme sa ako spoločnosť dohodli. Čo zostane, je často neistota - neschopnosť na prvý pohľad človeka jednoznačne zaradiť. Ľudia totiž v sebe prirodzene obsahujú atribúty oboch pohlaví. Väčšina z nás nie je typickým mužom, či ženou, napriek tomu často máme snahu zaradiť sa aspoň vonkajšími znakmi do jednej z týchto kategórií. Nie je to však iba o tom, ako vyzeráme. Ženám a mužom sú totiž okrem vizuálnych znakov často automaticky pripisované aj typické vlastnosti a je veľmi ťažké sa z tohto stereotypného vnímania vymaniť. Práve o to sa snažím na svojich fotografiách - zneistiť diváka a konfrontovať sterotypy, ktoré máme v sebe všetci hlboko zakorenené.