Dorota Holubová

#OMG

Dorota Holubová
2022,  #OMG

Fotoséria s názvom OMG (skr. “Oh My God”, v preklade “Preboha”) reaguje na fanatickú katolícku cirkev, ktorá sa v súčasnosti dostáva do mocenského postavenia. Je to vizuálna hra s ikonickými výjavmi a symbolmi viazanými na náboženstvo. V provokatívnej polohe používa zátišia a figúry v sladkej a žiarivej farbenosti. Zámerne ladená, miestami až gýčová vizuálnosť má odzrkadlovať fanatizmus vo viere a slepú oddanosť, ktorá je v rozpore s kritickým myslením a s reálnym svetom v 21.storočí. Projekt nemá cieľ byť (len) kritikou katolíckej cirkvi, ale chce reagovať na pozlátko náboženských ikon v kontexte konzumnej spoločnosti.