Ivan Matejka

Okno / V okne

Ivan Matejka
1956 – 1980,  Okno / V okne

Výber z Matejkovho cyklu Okno a V okne predstavuje ochutnávku pôsobivých pohľadov na okenné rastre, ale aj na strechy dobovej/starej Bratislavy, kde sa antény, komíny a ďalšie elementy zoskupujú do štrukturálnych náhodne komponovaných zátiší. Je to nielen "vrchol jeho tvorby v šesťdesiatych rokoch", ktorý "vo svojom rozsahu aj sústredení na tému nemá v slovenskej fotografii tých čias obdobu" (Hrabušický, 2017), ale aj Matejkov celoživotný motív, ku ktorému sa vo vyššom veku vracia vo farebnej digitálnej fotografii. Námetovo jednoduché, ale vizuálne vždy iné a pôsobivé, subtílne vzrušujúce mikrosvety okenných rastrov a zátiší, zachytených zákonite v protisvetle, alebo tiež radikálne ohraničené fragmenty makrosveta za oknom. K cyklu je voľne priradené tematické zoskupenie snímok iných okien - pohľad do bratislavského bufetu Zora (1960), alebo okno v exteriérovom portréte herečky Zity Furkovej (1963) - ktoré majú fungovať ako odkaz na ďalšie Matejkove fotografické cykly (portréty súčasníkov a neopakovateľnú atmosféru Bratislavy 60. rokov 20. storočia). Vybrané fotografie sú zo zbierok Múzea fotografie SEDF v Bratislave. (Silvia L. Čúzyová)