Laura Belišová

Očakávanie

Laura Belišová
2014 – 2015,  Očakávanie

Očakávanie je predpokladanie, rátanie s niečím, dúfanie v niečo, predpoklad, domnienka.

Fotografický súbor je krátkym pozorovaním procesu naplnenia či nenaplnenia očakávania v konkrétnom ľudskom príbehu. Zámerne si z môjho okolia vyberám ľudí v mojom veku (približne od 25 do 30 rokov). Skúmam, po čom títo ľudia túžia, čo napĺňa ich životy. Základom pre vznik fotografií bola odpoveď každého na otázku, čo očakáva (od seba, od druhých, od svojho života ) do najbližšieho obdobia; čo chce, aby zostalo, čo túži, aby sa zmenilo. Na základe týchto textov vytváram prvú časť fotografií, ktoré ilustrujú a vizualizujú obsah textu. Po uplynutí pol roka sa vraciam do príbehu každého zúčastneného, usilujem sa zachytiť nenápadné plynutie času, porovnávam. A kdesi medzi obrazom a textom nachádzam skryté dúfanie, ktoré sa stalo, alebo nestalo, alebo sa ešte len stane.