Gabriel Kosmály

Múry

Gabriel Kosmály
2019,  Múry

Pojem, ktorý sa v našich hlavách spája v mnohonásobných súvislostiach. Počnúc psychológiou, cez ideológiu a nakoniec súkromné pocity. Pri pohľade na niektoré múry vidím úžasné, časom maľované artefakty, ktoré sú vlastne hotové obrazy. Ak ich však fotoaparátom zachytím, nemám pocit, že som niečo vytvoril. Je to pre mňa len akt dokumentácie – zaznamenania. Napadlo mi, že to, čo je za nimi /alebo pred nimi/, by som mohol zmeniť. Takto vznikli tieto fotografie, na ktorých som zanechal aj moju stopu pomocou „súčiastok“, ktoré som nafotografoval za iných podmienok a v iných súvislostiach. Na dotvorenie som použil moju obľúbenú štruktúru, ktorú som naskenoval z plechu fotografickej leštičky na analógovú fotografiu. Búranie múrov môže byť pozitívnym, ale aj negatívnym činom. Ich kontextuálne pretvorenie nikomu neublíži. Takže tieto múry sa ocitli na úplne inom mieste a v celkom iných súvislostiach. O tom hovorí tento seriál, ktorý vznikol okolo roku 2019.