Adrián Švec

Modrý rok

Adrián Švec
2020 – v procese,  Modrý rok

Prvé fotografie tohto projektu vznikli na jar 2020 - na začiatku pandémie. Boli výsledkom krátkych prechádzok v rámci psychohygieny po okolí Varšavy do miest, ktoré by som za normálnych okolností nenavštívil. Ako prvé som odfotil auto na parkovisku pri ceste zabalené do modrého igelitu a oblepené lepiacou páskou. Druhá bola suchá toaleta obalená do identického modrého igelitu. Tretiu fotografiu tvoril zložený slnečník na terase obytného domu - v modrom igelite, oblepený identickou lepiacou páskou ako auto na parkovisku. Moja hra s modrým igelitom sa rozšírila aj do iných častí Poľska a iných krajín. Hľadám, ako jednotlivé fotografie spoločne tvoria malé príbehy, a taktiež čo hovorí každá fotografia samostatne. Fotografie zároveň tvoria zamyslenie nad tým, akým spôsobom chránime objekty vo svojom okolí, ako aj svoj súkromný priestor. Modrý igelit sa pre mňa stal kvintesenciou pandemického roku 2020.