Jarmila Uhlíková

Miesto po konci

Jarmila Uhlíková
2011,  Miesto po konci

Vznik Utekáča bol podmienený vybudovaním sklárne. Ľudia sa sem prisťahovali z iných zemí a rytmus života udávali procesy výroby skla. Teraz však z toho, čo dávalo zmysel tomuto miestu, je už len ruina. Podávam správu, akúsi kombináciu dojmov a faktov. Vizuálne.

Na fotografiách sú situácie, ktoré nie sú začiatok, ani koniec. Sú to akoby len scény z filmov vytrhnuté z celkového deja. Nič podstatné sa však na nich nedeje, lebo to najpodstatnejšie (vznik a zánik) sa už udialo. Poukazujú na formu života, ktorá sa na takomto mieste odohráva. Väčšinou je to čakanie, menší presun... a tak podobne. Niektoré scény však tieto deje posúvajú smerom k absurdnosti – pretože taká je celá táto obec. Taktiež sa v rámci týchto väčších celkov zároveň odohrávajú na fotografiách malé a nenápadné deje medzi ľuďmi. Skombinovala som zábery zo situácií, ktoré sa naozaj v Utekáči udiali s takými, ktoré som zinscenovala ja. Pridala som aj ďalšie zábery, vďaka ktorým môžeme zažiť Utekáč ako bezcieľne blúdenie v malom kruhu jeho stredu.