Eszter Asszonyi

Middle World

Eszter Asszonyi
2020,  Middle World

Môj dedo sa narodill so šiestimi prstami a podľa mojej rodiny to nemá žiadny význam: šamani a iné nadprírodzené bytosti existovali len v dávnej minulosti, teraz okolo nás je len jeden Boh. Alebo viac.

Skrze náboženstvo a vieru vnímame svet okolo nás, ktorého poriadok tvoria nadprirodzené sily a ich pravidlá. V projekte Middle World fotografujem súkromné obrady a rituály ľudí. Prostredníctvom média fotografie skúmam, ako sa kresťanské a pohanské praktiky a rituály miešajú v jednotlivých systémoch viery dnešného Maďarska, a zároveň ako si vytvárame vlastné svety, v ktorých ústrednú úlohu zohráva spojenie s prírodou.