Dominika Jackuliaková

Lom

Dominika Jackuliaková
2013 – 2015,  Lom

Fotografickú sériu Lom tvorí sedemdesiatdva čiernobielych fotografií, ktoré vznikli v rokoch 2013-15 na území Slovenska a Rakúska. Fotografie zachytávajú varianty použitia jedného vybraného materiálu - kameňa.

Zaujíma ma, do akej miery je materiálny svet reprezentáciou vzťahu človeka k histórii a snahe alebo naopak nezáujme ju uchovávať. Prechádzam z centra na perifériu. Nachádzam situácie, v ktorých kameň nie je iba dekorom či symbolom, ale plní aj (alebo čaká na) svoju funkciu.