Lenka Lindák Lukačovičová

Lad sa topí, teplota klesá

Lenka Lindák Lukačovičová
2021,  Lad sa topí, teplota klesá

V dnešnom zložitom svete sa ťažko orientuje. Mnohí sa strácajú v rýchlom a neustále sa meniacom prúde informácií, obrazov, zvukov a sociálnych interakcií, ktorý so sebou prináša rôzne hrozby a neistoty. Klimatické zmeny a staré sociálno-ekonomické štruktúry sú nahradené novými. Vzniká tekutá modernita. Lukačovičová túto nestálu atmosféru a neznáme pocity reflektuje v sérii analógových fotografií s názvom Ľad sa topí, teplota klesá, ktorá dômyselne pracuje s jemnými symbolmi a kompozíciami. (Martin Fojtek, Galerie Fotografic)