Ján Viazanička

Krajina stredu I

Ján Viazanička
2017 – 2020,  Krajina stredu I

Názov cyklu fotografií Krajina stredu je odvodený od vidieckej lokality na strednom Slovensku. Zachytáva mikroregión Severného Podpoľania. Lokalita je špecifická geograficky ako prírodná chránená oblasť Poľana, známa množstvom významných historických pamiatok sakrálnej a svetskej architektúry a bohatým folklórnym dedičstvom.

Charakteristiky pojmov ako vidiecke, rurálne sa v odbornej literatúre objavujú v rôznych súvislostiach, pričom k najstarším patrí urbánno-rurálne porovnávanie a z neho vyplývajúca idealizácia vidieka. Vykonštruovaná idealizácia rurálneho spojená s nostalgiou za strácajúcim sa svetom vidieckej homogenity a tradície sa v minulosti premietala aj do umeleckej tvorby. Od polovice 19. storočia prevažovala v slovenskej literárnej tvorbe, tvorila jeden zo silných prúdov výtvarnej moderny monumentalizujúcej „slovenský mýtus“, predovšetkým v tvorbe Martina Benku, a uplatnila sa aj v etnograficky a sociálne-humanisticky orientovanej dokumentárnej fotografii 20. storočia. Nastupujúca generácia dokumentárnych fotografov stratila o tému vidieka záujem takmer úplne. V masovom strednoprúdovom diskurze prevládol trend idealizácie vidieka, kultúry a hodnôt s ním spojených. Tento sklon sa objavuje v rôznych podobách komercionalizácie a politického zneužívania dodnes.

Viazaničkov dokumentárny cyklus Krajina stredu obnovuje záujem o tzv. „rurálnu fotografiu“ v novej aktualizovanej podobe. Nezameriava na miestopisné záznamy poznaného kultúrneho dedičstva, naopak, skúma vidiecky región okom fotografa, ktorého viac zaujíma súčasná vizuálna podoba lokality ako cenená kultúrna minulosť. Osobným spoznávaním prostredia a ľudí, ktorí v ňom žijú, a postupným zbieraním záberov Viazanička zachytáva obraz aktuálnej živej a žitej reality slovenského vidieka. (Zuzana L. Majlingová)